Otázky a odpovědi

Co dělat proti mobbingu, elektronickému obtěžování, gangstalkingu?

Řekněte svým přátelům

Nesnažte se izolovat před násilníky i když budete mít strach z potrestání, ale pokuste se svěřit a řekněte svým přátelům co se děje, případně stěžujte úřadům. Snažte se shromáždit jakékoliv usvědčující nahrávky pro snadnější prokázání nebo vyvrácení. Pokud vás budou chtít  vyslechnout a pomoct nebojte se být upřímný. Jestli se v budoucnosti ukáže, že s tím mají byť jen špetku společného budete vědět, že jste mluvil na rovinu a přímočaře.

První věc, kterou musíte udělat, je zůstat v klidu .

Není to vždy snadné zůstat v klidu, když vaše prostředky na živobytí, které vy a vaše rodina potřebuje jsou ohroženy nebo vaše kariéra je v ohrožení , ale musíte to udělat. Je-li psychické obtěžování , šikana nebo mobbing použitý a jste mu vystaveni, můžete se cítit podezřele či paranoidní.I to je také někdy záměr lidí, kteří používají tyto psychologické taktiky. Tak musíte také kontrolovat tyto myšlenky jestli to není pouze paranoia. Záleží někdy i na záměru utočníků zda-li jste emočně nebo psychicky labilní, budete muset ovládat své emoce jako strach a hněv. Nepoužívejte fyzického násilí.

Bitevní pole je psychologické a ne fyzické .

Nečekejte, že lidí, kteří používají tyto taktiky s využitím technologií na vás nechtějí hned útočit fyzicky, ale pouze verbálně vyhrožují fyzickou újmou jako je hrozba smrti. Budou používat psychologii nebo psychologickou manipulaci a navozovat stresové situace či ničit vaše vlastní-sebeúctu a sebevědomí například. Stanete se terčem posměšků a ztrapňování na veřejnosti, můžete se setkat s přehnaným zdůrazňováním vašich chyb či negativních vzpomínek, které vás rozčilují a vyvádí z rovnováhy. Soustředit se na Vaše slabá místa a utočit na ně, všemi možnými způsoby je typické.


 

Nedovolte, aby chování druhých ovlivňovalo nebo měnilo vaše, pokud myslíte pozitivním nebo uvažujete konstruktivním způsobem .

Pokud si myslíte, že lidé jsou spiknutí proti vám, šíří fámy, snaží se sabotovat práci nebo utočníci narušily vaše soukromí, nemusíte se mýlit.  Nemá ovšem cenu s nimi jednat pokud jste agresivní, naštvaný nebo budete předem hrubý. Zůstaňte v klidu a nebuďte přiliš horlivý v prosazování své pravdy zkuste respektovat . Můžete diskutovat o vzniklé situaci a to zpravidla uklidí nedorozumění.

Podílet se na psychickém obtěžováním či stalkingu je považované za zločin .
Podílejí-li se osoby na psychickém obtěžování nebo trestním psychickém obtěžování a způsobí někomu škodu nebo újmu je zločin. To souvisí s dalším projevem změny svého chování s negativními důsledky. Mnozí se účastní pod tlakem druhých jako "podřízení" a jiní prostě protože předpokládají, že se nemusí dostat do konfliktu s trestnou čiností. Změna vašeho chování tak, že poškodí ostatní není konstruktivní nebo pozitivní pro vás a váš psychický stav. To může být citlivé u trestního stíhání osob zapojených do stalkingu či zastrašování, které je spojené s pocity strachu a manipulace .

Musíte si číst a seznamovat s netradiční formou psychického obtěžování jako je Mobbing, Gangstalking .

Přečtením více o psychickém obtěžování, šikaně a Mobbing budete moci lépe pochopit, jak lze psychologicky manipulovat nebo jaká je újma na psychice. Přečíst si co za taktiku, znalosti a technologie jsou použity proti vám. Ty se budou moci snadněji identifikovat a vysvětlit nebo popsat jiným lidem, jako zástupcům lidských zdrojů a také zjistit, jaké právní a lékařské předpisy se na vás vztahují. To nás přivádí k další věci, kterou musíte udělat.Musíte si vést deník událostí, které se Vám stávají v průběhu psychického obtěžování a zaznamenávat tuto taktiku.

Můžete být požádáni o absolvování psychologického hodnocení, to je běžná praxe pro psychiatry u obětí šikany. Oběti pociťují myšlenky pronásledování, paranoidní bludy, stres a úzkosti, pocit vyhoření, pocit deprese nebo v depresi kvůli chemické rovnováze a že tím jestli užíváte  léky tyto nápady či myšlenky jsou pryč. To je důvod, proč je třeba zachovat deník událostí. Musíte dokumentovat, co bylo řečeno, jaké akce proběhly, jak si vykládáte a co cítíte, datum, čas, místo a kdo jiný byl přítomen. Potom můžete použít tento zápisník a diskutovat o těchto událostech se zdravotnickým pracovníkem a pomoci mu získat jasnější pochopení, nebo provést lepší zhodnocení vaší situace. Je také pravda, že úroveň dovedností lidí, kteří používají tyto druhy taktik a strategií může

 

být vyšší nebo nižší , než jiní , a že taktika se může stát obtížnější dokument , protože nejsou tak zjevné, nebo jemnější . psychologické konstrukce o tom, co se nazývá " Hlava 22 je " může být také použit jako falešná obvinění či ponižující témata ( viz Psychologické manipulace) . Tato taktika je zřejmý jeden pro lidi znají psychického obtěžování nebo manipulace.

Musíte chránit váš mozek a tělo . útoky jsou psychologické , ale oni přece mají fyzický účinek na mozek a tělo.

Když procházejí fenomén psychické obtěžování nebo zastrašování to může být velmi stresující . Po dlouhou dobu to může mít vážné následky na vašem zdraví. Musíte mít správné kroky , výživy a cvičení , k ochraně a snížit vliv na váš mozek a tělo . Například krátké trvání interval trénink 20 minut , chůze 2 minuty a běží 30-60 sekundy , může čelit jednat kortizolu a stres ve Vašem těle uvolňováním chemických látek , okysličování mozku , snižuje úzkost a vracet vaše tělo na uvolněném stavu . Vysoká úroveň stresu a nedostatku spánku může také vést k macromineral nedostatky a kyselina -base poruchy . Jedná se o typ zbraně , kterou je třeba chránit před stejně.

Jednat, když si myslíte , že může být problém a nemají odkládat .

Pokud si myslíte, že váš nadřízený se začala používat psychologické obtěžování nebo zastrašování taktiky a nyní je přetížení zátěže například , musíte řešit situaci tím, že mluví k tomuto údajů a diskutovat , proč si myslíte, že nebudete moci dosáhnout termín a způsob nebo když může být schopen splnit zadaný úkol . Nečekejte na termín k řešení problému a pak tvrdit, že to bylo nereálné poptávky. Pokud se někdo zabývá nežádoucího chování, měli byste dát jim vědět , že je nežádoucí , nebo není vhodné co nejdříve .

Nepoužívejte izolovat sebe nebo nechte být izolovány .

Projednávat otázka psychického obtěžování, šikana , Mobbing , a co se děje na Vás s přáteli , členy rodiny , jiné lékařské odborníky nebo psychologové , právní zástupci , váš unie , odborových organizací , politické zástupce, a kdokoliv jiný , že si můžete myslet , že by být schopni dát vám informace, radu či pomoc . To je poslední věc, která se lidí, kteří používají tyto druhy technologií , taktiky , strategie a budou chtít vám dělat a Tím můžete přispět k podpoře povědomí o tomto tématu.

Vystavit psychického obtěžování , že jste byli vystaveni příliš .

Oběti by se neměla izolovat, a měl by vystavit zločiny, které byly vystaveny příliš . Když se vám nepodaří odhalit tento zločin si k němu přispívá různými způsoby přes nedostatek informací a znalostí, které by pomohly dalších obětí . informace, znalosti a povědomí o tomto jevu je stále relativně nové a nedostatek informací , znalostí a povědomí hraje roli a pomáhá útok věrohodnost oběti, které se vystavují jev . Různých organizací , jako jsou lékařské komunity a různí členové lékařské veřejnosti stále hrají roli v diskreditaci obětí, místo toho jim pomáhá .

Dbejte a analyzovat vaše chování .

Jak jste byl ovlivněn, jak se vaše chování změnil , proč se vaše chování změnit , je tato změna pozitivní , konstruktivní , nebo změna , kterou chcete , byla tato změna záměru psychologické manipulace , jak se vám správné, změnit , nebo zabránit tomuto chování . 

Mysli na papíře

Většina lidí si lépe organizovat své myšlenky a nápady v papírové podobě .

Používejte technologie k zaznamenání událostí nebo případů psychického obtěžování nebo zastrašování .

S pokroky v technologii , můžete použít technologii pro záznam činu nebo jakékoli jiné důležité události , a toto se vztahuje i na případ psychického obtěžování nebo zastrašování . Nový  iPhones nebo chytré telefony mají vestavěný schopností záznamu událostí s video nebo bez videa . 

—————

Jaký je rozdíl mezi šikanou na pracovišti a mobbingem?

Zde je sedm všudypřítomné témat v oblasti výzkumu literatury na pracovišti, šikana:

(1) Jádrem problému je krutý, arogantní jednotlivec, který dělá ze života peklo jednomu nebo více podřízeným nebo spolupracovníkům;

(2) Šikana může mít i sexuální podtext;

(3) Šikana obvykle překračuje nebo zneuživá pravomoci;

(4) Šikana je porušení práva pracovníka, popření lidské důstojnosti zaručené právními předpisy, lidských práv, kodexy a kolektivní smlouvy;

(5) V každé organizaci musí být nadřízený respektován a stížností podřízených řešeny vnitropodnikově;

(6) Útoky mohou zahrnovat formální trest, ale obvykle se jedná zejména o škodlivé vulgární slovní útoky, které poškozují cíl i její sebeúctu citovou rovnováhu, jenž může vést k poškození zdraví;

(7) Šikana je především útok na oběť, jeho vnímání a ponižující nepřátelství od tyrana.Zde je sedm odpovídajících témat v oblasti výzkumu literatury na pracovišti, mobbing:
(1) Jádrem problému je jejich propojování od pracovníků a démonizovat, ponížit cíl jako obětního beránka, který udělal jen něco špatně, pokud vůbec;
(2) Mobbing může mít sexuální podtext, ale ženy jsou často zastoupeni mezi mobbery ať už je cíl muž nebo žena;
(3) Cílem mobbingu jsou obvykle ti jenž vynikají v práci, stanovují vysoké standardy pro sebe a ostatní ;
(4) Mobbing snižuje kvalitu práce ;
(5) Většina problémů, které vznikají na pracovišti můžou řešit sami pracovníci, bez manažerské intervence;
(6) Útok má neformální aspekt (jako drby), ale se sestává hlavně z oficiálních sankcí ;
(7) Mobbing není vymezen jen na osobní pocity, ale na fakta o tom, co se stalo.


—————

Nějaká rada nebo zkušenost pro někoho kdo je právě obětí?

Vaši stalkeři útočí proti Vám taktikou psychologické Války. Bitevní pole je ovšem strašně velké pro Vás nepřehledné na rozdíl od stalkera a jeho přisluhovačů pohybujícímy se mezi civilisty. Boj je neuvěřitelně nespravedlivý vy se díváte na stovky potenciálních nepřátel, kteří jsou obeznámeni s touto taktikou. Přijímají informace od kvalifikovaných lidi v oborů psychologie, stalkera ozbrojeného spisem z vašeho života, který se těžko sám o sobě dostal do nepovolaných rukou. Tím na Vás míří zbraní do které jste jim svou minulostí nabil kulku. Můžete se však ubránit proti těmto taktikám, dokonce i bojovat, jednoduše tim jaký zvolíte přístup.

 

Pamatujte si, že spousta z toho co říkají je nesmysl .

Říkejte jim klidně blbosti neboť patři do kategorie informací, jejichž pravdivost (nebo nesprávnost) je irelevantní a tak je berte. Budete potom v pozici ve které si nemusíte lámat hlavu je-li to informace, dezinformace nebo jen "bezinformace", kterou Vás chtějí zmást a zjistit jak budete reagovat.

I se krčit na konferencích TI, kde účastníci diskuse hovoří o smyslu toho, co jim hlasy říkají. Budou si potom lámat hlavu, kterým hlasům (myšlence) mohou důvěřovat a které z nich jsou lež nebo paskvil.

Berte s rezervou i jake řeči budou vést ve Vaší přítomnosti nebo jaké konverzace Vám umožní zaslechnout, lži budou smíchané s pravdou mnohdy napasované na Vaší minulost. Neměli byste totiž blbosti, které vysloví a nejste přímým účastníkem hovoru nějak zvlášť řešit. Může jít o snahu dopátrat se přesné informace, kterou z Vás tímto způsobem vyloudit. Po pravdě nejste vítězem ani, když mlčíte může jít o kombinační techniku a učastník je u PC a čte myšlenky a snaží se rozeznat jednu od druhé.

Neposlouchat a nevěřit jim pokud se Vám snaží říkat informace o Vašich známých nebo spolupracovnících stejně jako podmínky za kterých o nich můžete mluvit a vzpomínat. Nenechte se vyvést z míry pokud budou komentovat to co děláte. 

Nezabývat se vším co říkají .

Už jste ho zabili? Ne, teprve tě půjdou zabít? My si nemůžeme byt jisti, ale pravděpodobně ne. Mohli tě zabít ? Ano , už dávno.

Z tohoto důvodu byste měli věnovat obtěžování zhruba stejnou pozornost, protože na Vás budou tlačit a snažit se Vás zastrašit. Jsou a budou už vašem prostředí nemůžete si jich nevšimnout. Ale oni prostě budou hrát tak, aby Vás a pobavili se na Váš účet .

Jejich obtěžování Vás přeskočeno: mohou mit dokonce přístup k vašemu mozku, aby prostřednictvím nonstop hlasů do lebky (V2S) technologii a na dálku vyvolané bolesti Vás otravovali. Ale tyto faktory samy o sobě nejsou možností k ovládání Vás. Každopádně jste pod dohledem 24/7 a pokud nejste vrah nebo pedofilní úchylák není ani omluva pro toto nelegální sledování osob.

Realita a cokoliv se Vám vybavuje se stává podkladem pomlouvačných kampaní, které nemají konce. Budou Vás ignorovat a provokovat, abyste vypadal špatně, jejich úsilí se násobí desetkrát víc lidmi z vašeho života, kteří nejsou sice pravými stalkery, ale účastní se a rádi se připojí k davu při honu na jednotlivce!

Tvůj život je sdílen online několika uživateli a neustále je Vám vtloukán názor, že jste smradlavý, čmuchací pes, který je podřízený neexistujícím osobám a jejich výmyslům.  

Navíc na Vás budou vyvíjet tlak, aby jste se choval tak jak chtějí oni vzhledem k tomu, že používají rovněž taktiku rozštěpených osobností tak v sobě se stejně nikdy nezavděčíte všem hlasům rovněž jako si v mnohém sám sobě odporujete. Stále na Vás budou řvát a nutit něco jinýho než zrovna chcete ještě k tomu často nerozpoznáte z výslovnosti co mluví.

 

Snažit se reagovat různorodě .

Budou situace, kdy je vhodné reagovat na jejich akce klidně a s rozumem, ale nemusí to být pravidlem, jelikož budou zkoušet jestli se jim podolíte. Další věcí je krok mimo hru a to co je spojuje se skutečností jsou stížnosti před ostatnímy. Nevadí, že nevíš, co mají za lubem, ale nenechte se rozzlobit. Mluvte klidně, musíte být zaměřený na své a po skončení pak nemůžou přehánět nebo vracet. Pozor, až jim budete uhýbat, nedávat znát kde jsou vaše slabá místa ani vysvětlovat co proč je. Realita bude hrát na obě strany.

Například mi pomáhalo mezi lidma o kterých jsem byl přesvědčený, že mě šmírují a dělají to bez samozřejmě ještě z donucení a potichu jsem ignoroval.

 

Vědění je moc .

Čím více budete vědět o metodách, jejich úskočných taktikách i jejich cílech, tím méně se bát budete. Budete schopni reagovat inteligentně, kam a jak předbíhat čím kam míří a co jejich taktika sleduje vím nic. Nenechte si vnutit, že jste vinní, protože jste vy oběť  a ten kdo je postižený !

 

Mluvte nahlas a stůjte si za svým .

Nebojte se vyjadřovat ke spolupráci co se Vám nelíbí, případně rozčiluje nebo vadí, nemáte totiž co ztratit než to, že jste se nevyjádřily. Že stejně mají přístup k Vašim myšlenkám i pocitům, jenž budou používat proti Vám. Tak si k tomu raději něco řekněte sami a zplna hrdla. Uleví se Vám jestliže budete mít pochyby o tom co druhý řekl nebo měl na mysli a zeptáte se ho hned.

—————

Jaké informace může vzdálený monitoring nervové soustavy vyzvednout?

 

Jedním z požadovaných výsledků psychologické války vedené proti cílené individuální, je diskreditace cíle. Cílená individuální si může být vědoma věcí, které pro širokou veřejnost nepředpokládáme za možnou. Nebo které nejsou náhodou "nobodies" jako on, cíl trvá na skutečnosti, jeho kolegové si myslí, že nevědí, aby to byla pravda pomáhají ho zdiskreditovat v jejich oči. Dálkové neurální monitorování je jednou z těch věcí, které "každý ví", buď není možná a neexistuje nebo není nikdy použitá proti lidem ve středním věku.

Dálkové neurální monitorování, stručně popsané v vzdálené prohlížení části, má několik výhod oproti tradičním formám dohledu. 

Za prvé, je "pasivní" což znamená, že divák (posluchač) nemusí riskovat detekci sondáže v cílovém prostoru nebo umístění elektronického odposlouchávacího zařízení ve své blízkosti. 

Za druhé, aktivita byla sledována jen elektromagnetická a to na nízkých frekvencích, což znamená, že radiové vlny procházejí největší překážky a stovky kilometrů atmosférou s malým rušením. 

Za třetí, dohled je prováděn ve vysoké kvalitě s real-time informacemi o osobě, nízké procento vynechaných údajů, poloha GPS, změření pozornosti, myšlenkové procesy či detaily nebo plány cíle jsou základním nástrojem pro psychologickou válku kampaně zaměřené na jednu osobu.

Chcete-li se postupovat ve čtení tohoto článku spolu, budu předpokládat, že nevíte co mnoho cílů již ví - že dálkový monitoring je neuronový počítač-zprostředkovatel a že cílem je neurální aktivita, která může být zpracována do lidsky čitelné podoby, aby následné digitální zpracování mohlo být zpětně přehráno k cíli nebo pozorovateli.

Některé cíle věří ve schopnosti svých stalkerů se dostat na jejich minulost a vzpomínky pomocí indukovaných snů, že existuje jakýsi vzdálený scan mozku a možností, která není závislá na tom jak cílená oběť přemýšlí o své minulosti. Existuje několik alternativních (a jednodušších) vysvětlení:

 • Cíl by mohl být vyčleněn dlouho před jeho zaměřením a bylo by jasné, že byl pod dohledem celou tu dobu.

 

 • Každý, kdo je v rámci tohoto druhu dozoru po celou dobu a když jednotlivec je cílená, jeho záznam se otočí na osobu nebo osoby řídící jeho případ.
 • Informace o cílové osobě a pozadí získané prostřednictvím konvenčních prostředků a on byl vyslýchán neuvědoměle v klíčových událostech a životě (čtěte dále).

Dále podporuje představu, že rozšířené dálkové neuronové monitorování a možnosti k jeho provádění jsou na místě po dlouhou dobu, nežádoucí chování začali ohlašovat cílené oběti ve větším měřítku v roce 2001. Infrastruktura by mohla být zavedena již v roce 1980, Strategická obranná iniciativa ("Star Wars"),je titulním příběhem jak dostat pokročilé technologie ke střežení a / nebo mysl kontrola zbraní na oběžnou dráhu.

Základy
 • Vzdálený monitoring smyslů: Vidíte-li a slyšíte nebo cítíte, váš pozorovatel začne navazovat hovorem na to. Každý pocit, kterého jste si vědom je zpracován váším mozkem. Nejen, že dostane informace o předmětech ve vašem zorném poli, ale také co hledáte a sledujete při pozorování očima.
 • Vědomé verbální myšlenky: Pokud si myslíte, že věty používané při myšlení a srovnávání myšlenek nemůžou být přečteny pozorovatelem je omyl, jelikož jsou automaticky převedeny na text pro další zpracování. Centrální sběr a skladování získaných informací SAN.

 • Vizualizace: Opět platí, že pokud je tu obraz nebo film ve Vaší mysli, oko pozorovatele dostává ten samý odraz jako při pohledu do zrcadla.
 • Poloha a postavení vašich končetin: jsem zmiňoval zhruba dříve. Váš pozorovatel nepotřebuje vizuální fix na vás a získat přesné informace o tom, kde bydlíte nebo kde se nacházíte a co jste zač. Všechny tyto informace jsou z toho, co váš nervový systém poskytuje, samozřejmě pokud nejste zkoumán ještě ve větším měřítku s upřesněním polohy GPS.

Podvědomí verbální myšlenky

Zde je místo, kde začneme spojovat vědu s psychologickými operacemi. Možnosti vyzvednout podvědomé myšlenky budou často přehnané, jako učinný nástroj bude využíván u taktiky zastrašování a jako způsob, jak podvádět cílenou oběť v odhalování význam něčeho čeho si harassers všimli.

Je však pravděpodobné případě, že stereotypní procesy myšlení jsou spojeny s frázemi v lidských myslích nejvíce používanými. Tak jako cílová oběť nečinně nechá své myšlenky sledovat cestou nejmenšího odporu, některé fráze na kterých se předvádí efekt neúplnosti tvoří neúplné věty, ačkoliv osoba již ve své mysli rovnou dokončuje i když přesně nerozumí některým slovům.

Podvědomí slovní myšlenky je zřejmě na mnohem vyšší míře účinnosti řeči, než vědomé verbální myšlenky. Například, už byla zpracována unikátní epizoda obtěžování ("všechno co děláme, můžeme dělat lépe" psychologické operace znevažují můj zájem o neuronové rozhraní) u kterého je několik možností, včetně podvědomého verbálního myšlení monitoringu a hlasového morphingu. Zde bylo prokázáno, že moje verbální myšlenka se odrazila a zkreslila se dříve, než jsem jí mohl plně formulovat.

Tato možnost se také používá k záznamu na cílové oběti z úst pozorovatelů je každé slovo, které oznámí nebo přečte v reálném čase. Většinou se tak děje u slov, které jsou na cílenou oběť čtené s neuvěřitelným počtem opakování a předváděny před dalšímy slídili, jenž pozorovatelé přizívají k ukázce jak drmolejí nějaká slova nebo opakují do nekonečna slova jiná.

Subliminal výslech

Použití výše uvedených technik v kombinaci s dobře načasovanými podněty, cíl může být prakticky vyslýchán, aniž by si uvědomil, že je vyslýchán. Tyto podněty mohou být strategicky umístěné objekty na cíl, kde je pozornost věnována na zprávy umístěné v televizních nebo rozhlasových programech, webových stránkách, názory cílové osoby, či dokonce podprahové zprávy nebo obrazy poslané přímo do jeho mysli.

Mass dohled

Přednostní umístění pro neuronové dohled zařízení je daleko od všech možných zdrojů rušení RF nebo manipulace s nimy, ale umístěny tak, aby byli schopni číst cílové osobě myšlenky bez ohledu na to, kam jde. Ideální umístění, proto bylo v blízkosti oběžné dráhy Země (NEO), desítky kilometrů atmosféry mezi cílem a implantátem by odfiltrovali všechno, jako nízkou frekvenci rádiových signálů (všimněte si, že nervové signály jsou na ultra nízké frekvenci).

Jakmile je přístroj postaven a uveden do provozu, je v pozici, aby dohlédl nejen na cílené jednotlivce, ale na všechny. Proč by majitelé zařízení, které ho vlastní nevyužili co největší pokrytí?

Zatímco není jasné, zda v reálném čase je masové sledování a zpracování je možné dnes, opravdu cenné informace od obecné populace 'myšlenkové procesy (meta informace uvádějící, co je zásadní, aby každá osoba) je na mnohem nižší přenosovou rychlost, Většinou několik kilobitů za sekundu na jednotlivce, což je dobře v rámci zpracování dat a datových skladů schopnosti NSA a jiných významných zpravodajských agentur.

Stejně jako Echelon byla data těžení světové telefonní konverzace ve velkém měřítku po celá desetiletí, tak já bych vážil neuronový dálkový dozor. Lze vyzvednout cenné informace od každého. Většina lidí považuje za samozřejmost, že informace tohoto druhu není možné získat za předpokladu zaručeného soukromí a tím jsou informace o to cennější.  Tento předpoklad rovněž zintenzivňuje šok, když si uvědomíte, že cílem je celé soukromí a vekeré informace.

 

—————

Co lze dělat při kontrole mysli nebo V2S a jak se bránit?

Účelem kontroly mysli, je, aby se vám podařila získat pozornost buď pryč od nebo k určité otázce. Ovládání mysli je možnost jak někoho přesvědčit nebo ovlivnit jeho myšlení určitým způsobem. Například, pokud uvažujete o zkontrolování svých e-mailů a hlasy V2S včetně těch podprahových, můžou způsobit to, že si připomínáte a prožíváte v hlavě tuto činost předem zatímco děláte jinou činnost než si skutečně zkontrolujete své e-maily. Není jednoduché vědět a smířit se s neviditelným ovládáním mysli, prováděným pomocí dálkového hlasového slyšení, stejné se používalo během války v Zálivu. Cílení jednotlivci mají nepříjemné zkušenosti a tváří v tvář se setkali s ovládáním mysli. Takže bych chtěl vysvětlit protiopatření užitečné pro obecnou situaci této doby. Oni jsou efektivní v obou rovinách, hlasového ovládání mysli a obyčejného slyšení, které neustále zastřešují a tvrdí, že vaše doměnky jsou ve všech případech liché. 

 

 • Odolejte přesvědčování. Co se ovládání mysli cílů týče je běžné změnit své vnímání a chápání věcí. Pokud se členy kultu snažit, abyste se připojili své náboženství za použití techniky kontroly mysli, budou přesvědčit vás ke změně názoru. Ovládání mysli, je změnit systém víry, aniž by vám dobré vysvětlení nebo výběr. Jednoduše, oni říkají, že jste špatný a mají pravdu. Donucovací přesvědčování je často používán ke změně myšlení cíleným způsobem. Například, přemýšlejte o tom, že telekomunikační firma nepoužívá běžnou formu reklamy s odkzem na koupi nového výrobku. Ale použije reproduktor, který bude neustále vyprávět prospěchy a výhody produktu a nemáte šanci zastavit jeho mluvení. Inzerent Vám nebude poskytovat negativní informace, nebo si nemůžete poslechnout jiné téma, jenž nesouvisí s prodejem výrobku.
 • Kritika je klíčovým odolat ovládání mysli. Když máte pochybnosti, ne ztratit. Pokud je něco divné, kritizovat situaci. Mysl kontrolované lidé nemají schopnost myslet ve své vlastní, ale opakuji, co je jim řečeno. Když se dostali problém, oni se zeptat někoho jiného, pro řešení problému, spíše než oni sami. V předchozím případě, pokud jste vyzváni ke koupi vázy s květinami, že prodej člověk říká, jak požehnaný vůdce kultu. Myslíte si, souhlasíte myslet váza má magickou sílu, po vyslechnutí dlouho inzerce telekomunikační úředníkem?
 • Správa informačních vstupů. Každý má právo kontrolovat vstupní informace. Lidé zabývající se ovládání mysli, dokáží svůj cíl udržet tak, že slyší něco vhodnějšího a ovlivňující jeho rozhodování. Je to stejné jako, když se Váš přítel při sledování televize snaží udržet, aby jste nepřepnuli na jiný program. Pokud nemáte zájem o sport, ale pokud jste nuceni sledovat sportovní program snaží se, aby se vám líbíl sportovní zážitek. Je to jako druh propagandy. Tu samou metodu využívá rovněž sekta k náboru nových členů. Sekty mluví o stejné doktríně nebo náboženských zájmech, aby ostatní věděli více o náboženství. Máte právo změnit téma komunikace nebo odklon od komunikace. Hlavně nezapomeňte toto: můžete si vybrat noviny, internetové články, rozhlasové pořady na základě toho co máte rád. Můžete řídit vše co chcete používat jako zdroj informací.
 • Být objektivní a oddělit fakta od pouhých řečí. Fakta jsou věci, které jsou konkrétní a srozumitelné pro širokou veřejnost. Když vidíte mrak na obloze a budete mít snímek, který dokazuje, že byl mrak byl na obloze, je to fakt. Lidé zabývající se ovládání mysli, můžou říkat lži a mít vás pod kontrolou. Lidé mohou říkat, co se jim líbí bez hodnocení faktů. Pokud členové sekty věří, že jejich vůdce lítá, to není fakt, ale příběh bez důkazu.

 

 

 • Připomeňte si jak je důležitý váš každodenní život. Pokud se nemůžete zbavit ovládání mysli, zkuste se soustředit na denní rutiny. Když se vzbudíte osprchujte se. Snězte snídani. Jdete do školy nebo do práce. Oběd. Vrátít se do studia nebo práce. Tyto věci nevynechávejte ve svém pravidelném životě bez ohledu na to jestli máte hlasovou nebo sluchovou poruchu nebo jste obklopeni členy sekty či drogově závislými. Hlasové slyšení při kontrole mysli je trochu odlišné od slyšení běžných zvuků z ulice. Zkuste přístupovat k těmto hlasům tak, že se s nimy musíte vyrovnat, ale nemusíte se jimi řídit natož je bezhlavě poslouchat a nechat se jimi ovlivnit při rozhodování. Bohužel dá zabrat soustředit se na svůj život.
 • Hodnotit něčí zájem a motivační změny. Pokud je někdo pod silným vlivem kontroly mysli, nelze soudit jeho kroky ani myšlenky. Zamyslete se nad členy sekty(organizace), kteří se dokonce pokouší unést nového člena. V normální situaci lidé dávají letáky pro ostatní, ale ne unést osobu. Jste-li mysl kontrolován, můžete přemýšlet nebo dělat věci určitým způsobem. Nemáte na výběr a přejímáte jednání nebo myšlení, aniž by jste uvažovaly nad alternativní volbou. Pokud nejste pod mysl kontrolou, můžete zhodnotit vaše myšlenky a poté přemýšlet o alternativách řešení. Přemýšlejte o tom, co můžete udělat a proč jste si vybrali tu či onu činnost. Jinak kontrolovaná mysl vám nedá odpověd nebo odůvodnění svýho chování.
 • Přečtěte si o obětech řízení mysli a protiopatření při kontrole mysli. Existuje několik knih, které vám pomohou pochopit ovládání mysli. V knihách a na webu by vám měli sdělit něco o tom jak se provádí kontrola mysli a jakých technik je použito. Také se snažte vyhledat informace o "donucovacím přesvědčování", "gaslightingu", "výslechu", "pouličním divadlu", "gangstalkingu". Tyto termíny jsou spojené s ovládáním mysli.
 • Snažte se užívat odpočinku a držet se daleko od vyčerpání v důsledku přetížení jednosměrný komunikačnímy toky. Nedostatek jídla, vody,  spánku způsobují, že jsou vaše myšlenky nudný. To je důvod, proč kulty používají takové strategie, aby cílení jedinci byly vyčerpány a mohla proběhnout kontrola mysli. V2S hlasy mohou i nadále s vámi mluvit ještě, když už chcete spát. V takovém případě zkuste poslouchat hudbu například pro relaxaci s použitím sluchátek.

   

 

—————


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika


Celkem navštíveno