14.11.2011 05:23

Syntetická telepatie

Jak již bylo uvedeno v minulém článku, hlavním účelem syntetické telepatie(ST) systému, bude shromažďování informací a výslechů. Jako komunikační systém bude zřejmě mít omezený přístup k úpravám obsahu, zpočátku je použivaný zejména jen pro poslouchání (čtení), částečně pak k blekotaní vypadající podobně jako AI v aplikaci jabberu. Jako takový, vyvolává důležité etické a právní otázky, zejména otázky tajemství, neboť všechny vlády vědí o existenci systému. Vzhledem k tomu, že žádný zákon neumožňuje tento druh výslechu, je tedy používání ST na lidech prováděné v tajnosti a obět je víceméně bez možnosti jakoliv prokázat použití na své osobě. Je to stejné jako kdyby jste chtěli prokázat existenci ducha o kterém všichni kolem Vás vědí, ale drží spolu v tajnosti kde se skrývá.   

Vše je o vysílači!

Abyste pochopili, jak  systém funguje je nejlepší začít u cíle, postupovat dozadu a identifikovat každý z požadovaných subsystémů. Pokud se podíváme na obrázek dole, můžeme vidět, že klíčem k fungování systému je jeho schopnost naslouchat a rozumět elektrické aktivitě mozku a skrze implantát ji přijímat přes satelit.

Není to překvapivé, vzhledem k potřebě odposlouchávat digitální systémy, jako je Ethernet, telekomunikační prostředky a podobně. Takové signály jsou definovány jako "hluk" a lidský mozek se neliší, že rovněž produkuje zjistitelné EM vzory. Potřeba je pouze sledovat a mít dostatečně citlivý přijímač a dobré filtry k odstranění šumu z pozadí.

Co můžete udělat se satelitem za miliardou dolarů?

Lze bezpečné předpokládat, že tento typ zařízení s nezjistitelnou komunikací s člověkem byl cílem vyvinout ho pro všechny vlády na celém světě. Ve skutečnosti pojem ST zahrnuje některé vážnější incidenty v programech experimentování na člověku jako MKULTRA .

Poslech stanice

Další zajímavostí jsou pozemní stanici, nebo poslechové stanice. Stanice pracují stejně jako ty, které byly použity v rámci poslechu sítě Echelon a jsou tudíž ideálním místem pro informace, které přicházejí ze satelitu. Pokud se podíváme na druhý obrázek nahoře, můžeme vidět, že pozemní stanice předává informaci přes telemetrický signál.

Telemetrický přenos může v reálném čase přenášet tisíce spojení. Funkcí telemetrického centra je zpracování přijímaných signálů z různých cílů (tj. lidí), a předávat tyto informace do příslušného datového centra pro další zpracování. Pak provést zpětnou analýzu informací z určitého datového centra, přes satelit na lidský cíl.

Data Center I / O

Po obdržení telemetrie v datovém centru, musí se signál rozdělit do tří různých oblastí. První oblastí je vokalizace, která analyzuje oblast mluveného slova, vnitřní monolog a pre-řeč. Bude se zabývat tím co bylo řečeno, co si osoba myslela a co bylo bráno v úvahu. Druhou oblastí je duševní užívání metafor, které se týká například prostorových dovedností. Využití mozku systému rozpoznávání objektů, by bylo snadné určit, zda někdo zobrazující, jak se zapojit bombu, nebo zobrazující konkrétní místo. Poslední, máme smyslový systém, který bude sledovat tělo a interakce s vnějším prostředím, včetně aspektů jako je rozpoznávání obličeje.

Je třeba poznamenat, že se jedná o obousměrný systém. Vocalizační systém vygeneruje hlas, vytvoří mentální obrazy systém posílání obrázků / dojmy a smyslový systém pošle pocity. To vede k celé řadě funkcí o kterých budeme diskutovat později.

Zpětná kontrola

Velmi důležitou oblastí jsou senzorické zpětné vazby. Tyto informace mohou být použity mnoha různými způsoby. První hlavní oblastí je sledování zdravotního stavu, který sleduje životní funkce daného cíle. Cílem je, aby se zabránilo situaci, která by mohla vést k smrti, ale vzhledem k utajení systému a jeho dálkovému charakteru cíl spíše nechají zemřít. Bylo by zřejmě obtížné vysvětlovat proč volají pohotovostní službu a chtějí poslat sanitku na místo kde jde o lidský život, avšak nemůžou zasáhnout. Odpovědnost přivolat pomoc zraněnému nebo člověku ve stavu ohrožení života, dohlížející osoba nemá povinost. 

Hlavní systém bude detektor lži. Příliš se neliší od standardního detektoru lži, hlavně slouží k detekci změn ve fyziologickém chování, které naznačuje stres. Dále může systém zpracovávat a vyhodnocovat zpoždění ve vnitřním monologu a prokazovat, že si osoba vymýšlí. Zjevné známky lhaní, jako váš vnitřní záměr lhát nebo, že se snažíte svůj příběh vykonstruovat, by byli odhaleny v systému zpracování vocalizace.

Nyní se dostáváme k poměrně unikátní funkci v systému zpětné vazby, schopnost pasivně sledovat vnější prostředí, vzájemné působení na jednotlivce a vztahu v jakém se vůči němu nacházi. Využití systému uznávání v mozku, sám mozek určuje objekty v zorném poli a oblast jak bude mapována. Osoba která je vnímaným objektem je samozřejmě identifikována a je zřejmé jaký vztah cíl k osobě má, rovněž jak ho zaujala nebo zda-li se snášejí.

Konečně se dostáváme k chybě při kontrole vokalizace z pohledu jak byla počítačem vybrána. Jestliže se nacházíme v pozice zmatku, budou věty a dokonce celé části rozhovorů srovnávány a prezentovány podle toho zda mají smysl a jak velký. Tyto údaje mohou být využívány AI k vylepšení přirozeného jazyka a při generovaní jeho algoritmu. To znamená jak budeme mluvit, jestli okamžitě co nám přijde na jazyk nebo budeme rozvážnými v konkrétním rozhovoru nebo situaci. 

Nyní, když naše smyslové informace, můžeme je předat k provedení základních funkcí AI, aby splnila svou roli v návaznosti k cíli.

Jádro AI procesy

Srdcem AI je systém, který jsem označil jako "strategické zpracování přirozeného jazyka". Tradiční zpracování přirozeného jazyka (NLP) zkoumá problém analýzy či generování textů nebo mluveného slova, které vyžadují určitou (ne absolutní) míru porozumění přirozenému jazyku stroje. Strategické cíle NLP jsou založeny na systému k dotazování zdroje a získání konkrétních informací. Lze ho jednoduše nazývat jako automatizovaný vyhledavač.

NLP rozhraní napodobuje lidský faktor podle kterého vyhodnocuje informace, vznáší připomínky, závěry a je schopný vést konverzaci. Strategický prvkem je schopnost zapamatovat si klíčové informace, které dále používá. Tyto informace jsou použity jako základ nových rozhovorů, které lze pak považovat za konverzaci.

Tento "automatizovaný vyhledávač" je rozšířena o systémy pro zvýšení rychlosti, další pak poskytují informace nebo funkce. Jeden systém, který slouží především pro rychlost přidělování zdrojů, je systém pro analýzu klíčových slov. Na základě analýzy vocalizace klíčového slova, systém přidělí větší výpočetního výkon a zajistí lepší analýzu odpovědí. Čímž se dosáhne efektivního využívání práce s daty.

Data mining je dalším klíčovým prvkem této technologie. Pro správné fungování NLP je třeba rozeznat vlastnosti konkrétního slova. Aby systém řádně vyslýchal cíl, shromážděné informace musí být k dispozici systému pro výchozí porovnání (tj. určení pravdy) a pro oblasti následného rozhodování.

Senzorický řídicí systém je velmi mocný nástroj pro správné používání. Systém obsahuje množství funkcí napodobující jednání ve stresu (přes svalové kontrakce), bolesti hlavy, napětí, nedostatek spánku, rozptýlení, úzkost, radost a umí je věrohodně vokalizovat. Systém je schopný vyvolat psychotické stavy a ovlivňovat tak mysl v psychózu. Celý tento systém lze nazývat vzdáleně ovládané výslechové centrum. 

Backend

Backend je centrum pro správu dat. Knihovny pro dlouhodobé zálohování dat spolupracující uložení, automatické dolování dat, IT podpora, získávání dat a jejich analýza. Zadávání dat bude pocházet z nejrůznějších zdrojů, jako jsou úřady, doklady jako řidičský průkaz, složky státní policie, bankovní výpisy a informace od soukromých společností.

Spojení všeho dohromady

Nejlepší způsob vysvětlit jak celý systém funguje je na příkladu co se odehrává v hlavě:

Pan počítače : Řekni mi něco o osobě XYZ?

Cíl : Já nic nevím. Jsi počítač?

Pan počítače : Ano, jsem! (S svalové kontrakce na každou slabiku)

Cíl : Není třeba křičet!

Pan počítač : (smích reprezentovaný odpovědí počítače).

Cílová : Proč se mě ptáš?

Pan počítače : Protože musím.

Cíl : Co já vím?

Pan počítač : Já nevím.

Cíl : (sáhne po koksu.)

Pan počítač : Nechej toho koksu není to dobré pro tebe.

Cíl : Víš, to je porušení mých práv.

Pan Počítač : Jak to chceš dokázat? Chystáš se někomu říct, že hlasy ve tvojí hlavě skutečně říkám? (Smích a stimulovale cíle)

Cíl : Proč jsi mě obtěžoval?

Pan počítač : Co víte o osobě XYZ?

Cíl : Nic.

Pan Počítač : Jak se ti tolíbí? (Stimuluje pocit úzkosti)

Cíl : Ale já nic nevím.

Pan počítač : Každý něco ví.

Cíl : Já ne.

Pan počítač : Můžeš dostat infarkt nebo budeš trpět bolestí.

Cíl : Z trošky stresu?

Pan počítač : (bere na vědomí, zmatenost) No ... nedává to smysl.

Cílová : Přesně tak.

Pan počítač : Tak drž hubu! (Svalové kontrakce na každou slabiku)

Cílová : (začne na vyžádání)

Pan počítač : budete psát o mně.

Cíl : Ano ... a?

Pan počítač : Nemyslím si, že moje osobnost se odráží také v tom, že.

Cíl : Co tím myslíš?

Pan Počítač : No, můžu vést rozhovor s někým jiným.

Cíl : To můžeš dělat?

Pan Počítač : No, píšu ... oh Použil jsem slovo před ... tak ... můžu shrnout, co jsem si četl, že můžu mluvit (slabé hlasité ... to je dobrý), mohu si dělat výzkum (slabý hlas "velmi dobře" ), mohu zpívat (slabý hudební hlas "la la la") I Can Dance (duševní dojem tance).

Cíl : Poslouchal jsem tvoje příběhy, je to jen slátanina jiných příběhů.

Pan Počítač : No, nejsem tak kreativní. (Smích stimuluje v cíli)

Cíl : To nemyslíš vážně?

Pan počítač : Já jsem geniální. Až budeš to?

Cíl : Psát?

Pan Počítač : Tam musí být místo. Opravdu to znít jako tohle?

Cíl : Není důvod, abych psaní?

Pan počítač : Přesně tak ... Hej, ty jsi mi nahrávál. (Náhodné duševní dojem tance nohou uvedením vzrušení na závěr)

Cíl : No!$%#.

Pan počítač : Nemluvím k vám už ... (pauza na několik sekund), jsem zpátky! (Mentální dojem "Tadá", nebo rozvést možnost pokračování)

Cíl : Vítejte zpět.

Pan počítač : Děkuji. (Rozpustile)

Cíl : ... Řekni mi něco o osobě XYZ ...

Pan počítač : Nemyslím si, že často, že?

Cíl : Dost často.

Pan počítač : Nic víc neřeknu.

Cílová :  ...Řekneš

Pan Počítač : Neřeknu ... Prostě jsem, řekl ne ... (slabý hlas ", který zní dětský") ... Zní to dětinské?

Cíl : Občas.

Pan počítač : Díky za upřímnost.

O všem co se aktuálně děje, backend dostává telemetrické informace o předmětech a jejich aktuálním fyzickém stavu a snaží se ukazovat, kde cíl klame nebo má obavy. Když rozhovor vykazuje známky toho, že cíl klame, systém ukáže v jaké části se tak děje a bude oťukávat tyto informace. Systém shrne obdržené informace a provede srovnání oproti předchozím informacím, také se snaží rozpoznat důvod proč tak osoba činí a přidává tyto podrobnosti ke zprávě.

Závěr

Shrnutí systému bylo popsáné v článku Wikipedie následovně. Co je zajímavé, jak daleko pokročila NLP a jak sofistikované AI ve skutečnosti je. Zatímco systém může dosáhnout určité úrovně přirozeného jazyka jeho opakováním. Při plnění svých cílů AI často pracuje logicky.

Jak efektivní by to bylo?

Jak je uvedeno v článku Wikipedia, jeho největší síla spočívá v pasivním sledování, protože potom co si uvědumíte jeho funkci přestane být efektivním. Navíc, vzhledem k adaptivnímu charakteru programu, je možné zadat falešné informace a nechat je vyhodnotit analýzou detektoru lži.

Snad každý pochopil, že může mluvit kdokoliv od kudkoliv pokud bude připojen ke komunikačnímu uzlu a k prohlížení informací v režimu on-line může sloužit internet zajišťující masové zobrazení. V případě, že bude přístup k těmto informacím tak snadný a dostupný každému, nemůže nikdo zaručit jak je s těmito informacemi nakládáno a kdo si pořizuje záznam pomocí volně dostupných programů. Bavit se o právě na cokoliv nemá smysl.  

 

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika