19.03.2011 20:41

Může skenování mozku fMRI opravdu odhalit lži?

Testy detektoru lži se spoléhají na stres, srdeční frekvenci a krevní tlak, který může kolísat když člověk lže. Ale kdo je obviněn z trestného činu přestože nic nespáchal, mohou u něj být také vyvolané stresové reakce, což dělá vyhodnocení obtížným správně. Systémy založené na fMRI se snaží vyhodnotit přímější ukazatele klamu, jako je úroveň aktivity spojené se lhaním v oblastech mozku. Předchozí studie ukázaly, že mozek je více aktivní, když někdo říká lež a to zejména oblasti mozku zapojené do řešení konfliktů. Vědci si myslí, že lhaní je složitější než říkat pravdu a proto se aktivuje větší část mozku.

Několik vědců tvrdí, že vymysleli algoritmy pro identifikaci klamu pro specifické vzory u jednotlivců. V jedné studii publikované v roce 2005, bylo předmětem spáchání trestného činu, krádež hodinek a účastníci byly instruováni, aby odpovídali na řadu otázek tak, že falešně odpovídali u trestné činnosti, ale aby pravdivě odpovídali, když šlo o jiné věci. Použitím takového algoritmu vědci byli schopni správně odhalit z 90 procent lež.

Ale to není dost dobré, řekl Nancy Kanwisher , neuroložka z MIT. Řekla, že tyto studie nevystihují réalnou situaci natolik dobře, aby skutečně mohly odhalit lži. Navíc kdokoliv obviněný z trestného činu, ať už nese vinu nebo ne bude velice nervózní a to bude mít vliv na data.

Emoce rovněž ovlivňují výsledky testů, podle Elizabeth Phelps, neuroložky z New York University, která vystoupila na sympoziu. Předchozí výzkumy ukázaly, že se mění mozková činnost, když je člověk požádán, aby přečetl emocionálně nabitá slova oproti neutrálním. "Nervové obvody pro detekci lži jsou výrazně modifikovány emoc," řekl Phelps.

Kritika fMRI jako detektoru lži je zatím přísná. Podle Stevena Lakena , generálního ředitel společnosti Cephos Corporation, která doufá v komerční použití. Pokračujeme v provádění výzkum a vývoje technologie jak jen můžeme." 

Jeden z nejdůležitějších zkoušek technologie bude pravděpodobně znát konkrétní situace, v nichž fMRI může spolehlivě detekovat něčí poctivost či podvodu. Joy Hirsch , neurolog na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, "říká že souhlasí s tím, že reálný svět klamu je jiný, než dávat falešnou odpověď na dotaz, jak se provádí v laboratoři. "Ale myslím si, že o fMRI se současnými technologiemi můžeme hovořit jako o neškodné," říká Hirsch. "Pokud někdo řekne o něčem pravdu, měli bychom být schopni jí poznat ."

"Jakmile se hneme kupředu bude to velký krok pro odhalování pravdy, nechceme to však uspěchat s mírou chybovosti jako tomu je u detektoru lži" řeklMarcus Raichle , neurolog na Washington University Medical School v St Louis. Zdůraznil, že, stejně jako fyziologické změny sledované na detektoru lži, rovněž mozková aktivita naměřené při fMRI není specifické jen pro oblast lhaní, což je náročné pro definitivní identifikování zda se jedná o lež.Ale intenzivní zájem na rozvoji jako alternativy detektoru lži znamená, že technologie má pravděpodobné uspět. Objektivní studie jsou potřebné k určení, zda-li a kdy by mohla fMRI spolehlivě odhalit podvod. 

 

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika