Novinky

29.06.2012 11:04

Kyberšikana

Převzato z www.kyber-sikana.eu Definice kyberšikany „Klasická“ šikana bývá charakterizována jako určité fyzické nebo psychické ponižování „slabších„ jedinců „silnějšími“. Jedná se o agresivní chování s cílem získat nad týranou osobou pocit převahy, moci a získat tak určité výhody (Kolář, 2005, 2011). Ačkoli mnoho učitelů a ředitelů nyní uznávají problém šikany, málo si uvědomují, že studenti jsou obtěžováni prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (Beran & Li, 2005). Kyberšikana je většinou považována za nový typ šikany, od níž se výrazné odlišuje. Někteří autoři ji ale zařazují do základních a pravých forem šikany (Kowalski, Limber, & Agatston 2008, Kolář, 2011). Kyberšikana je definována jako úmyslné, opakující se a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních a komunikačních technologií. (Hinduja &Patchin, 2007; Quing Li, 2010). Synonymem pro kyberšikanu je také počítačová či virtuální šikana. Prostředky...

Celý článek

—————

21.06.2012 06:19

V psychiatrii dochází k určení špatné diagnózi

Většina lidí dnes mají potíže s pochopením ničivý dopad, který má na psychiatrii komunit po celém světě. Příliš mnoho si lekci po psychiatr zničil nějakou část svého života. Zničení může přijít v podobě svých dětí zemře kvůli dlouhodobé užívání stimulačních léků předepsaných pro fantazijní psychické poruchy zvané porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Mohlo by to být ztráta milované, která utrpěla ozbrojený teenager, který byl doporučen násilí indukující psychiatrické prostředky, nebo kteří podstoupili smrt vzdělání nebo "zvládání hněvu" - (vredeshanterings-) odvětví (jako tomu bylo na školním masakru v Columbine školy v roce 1999) . Možná je to starší matka nebo otec umírá na elektrické šokové terapie, nebo anti-psychotické léky, které jsou předepsány v domě s pečovatelskou službou. Je možné, že dítě, které již ve škole dostal nálepku duševní chorobou, byl předepsán návykové psychoaktivní drogu, která je silnější než kokain, který později dělá jej nevyléčitelné narkomany...

Celý článek

—————

21.05.2012 23:18

Komunikační proces mezi mozkem a přijímačem rádiovými vln

Komunikační proces     Výše uvedené je komunikační proces, který se děje mezi implantátem čip (Nano) a aplikace VR. Připojený implantát vyzvedne EM podpisy nebo signály generované z mozkové kůry nebo cílových větvích dendritů. Tyto elektrické signály jsou pak digitalizovány, zpracování v reálném čase, překládány do aplikace signálu a nakonec jsou signální příkazy převedeny k uvedené žádosti VR přes Wi-Fi v podobě rádiových vln. Naopak se stane v případě, že chceme, aby zpětnou vazbu z aplikace VR. Obdržený signál Wi-Fi nebo rádiových vln signál je převeden do elektrické podoby a pak poslán zpět do neurotického sítě nebo cílené větvích dendritů přes implantát komunikačního modulu. V dnešní době je obousměrný přenos vytvořen téměř bez problémů.

Celý článek

—————

11.05.2012 23:05

Každý občan má svá vlastní práva

Lidské tělo a Soukromý dům je posvátný chrám? Ovládání mysli vývoj zpochybnit řadu moralistických otázky, které jsou nezbytné pro zachování právního systému a lidských práv. Česko se dobrovolně přihlásila k Evropské úmluvě o lidských právech, Všeobecná deklarace lidských práv, a samozřejmě, vytvořili čeští aktu lidských práv. Česká ústava je zaručuje: každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost; Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví - otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány ve všech jejich formách; nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání; nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence, nebo k útokům na svou čest a pověst - každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům; každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na...

Celý článek

—————

11.05.2012 22:57

Syntetická telepatie

Umělá telepatie nabízí také ideální prostředek pro kompletní narušení soukromí. Pokud jsou všechny myšlenky je možné číst, pak hesla, PIN čísel a osobní tajemství prostě nelze chránit. Člověk nemůže být sám v koupelně nebo ve sprše. Trapné soukromé chvíle nemůže být skryta: podléhají všem způsobům škodlivým připomínky a poznámky. Důkazy mohou být shromažďovány pro vydírání s obrovskou lehkostí: všechny křivdy a morální pokles koncentrace něčí minulosti, jsou pro přezkum. Stejně jako perverzní telefonu volajícího, může nepřátelská osoba s touto technologií v ruce volat kdykoliv během dne a po celý den. Spánek může být narušen. Modlitby mohou být znesvěcen, náboženské víry zesměšňován. Obchodní jednání může být přerušena, myšlenky vykolejil. Láska může být znečištěná, perverzní, zkroucené, zneužívané. Sny mohou být napadnut, vzpomínky demoluje. Útočník nemůže být viděn, nebo identifikován, může útok nelze zastavit, a psychologické škody jsou obrovské. Ale není tam žádná hmotná škoda,...

Celý článek

—————

09.05.2012 21:00

Etické hodnocení implantabilních mozkových čipů

Ellen M. McGee a GQ Maguire, Jr. ABSTRAKT: Mým cílem je zahájit diskusi o etice implantaci počítačové čipy v mozku a zvýšit některé počáteční etické a sociální otázky. Počítačoví odborníci předpovídají, že během příštích dvaceti let bude neurální rozhraní mohou být konstruován tak, aby nejen zvýší dynamický rozsah smysly, ale také zlepší paměť a umožňují "cyberthink" - neviditelné komunikace s ostatními. Tato technologie umožní konzistentní a trvalý přístup k informacím, kdy a kde je to zapotřebí. Etické hodnocení v tomto dokumentu se zaměřuje na problematiku bezpečně a informovaného souhlasu, otázky výroby a vědecké odpovědnosti, starost o psychologických dopadů zvýšení lidskou přirozenost, starosti o možném použití u dětí, a nejvíce znepokojující, otázky týkající se soukromí a samostatnosti. Vzhledem k tomu, tato technologie s sebou nese nebezpečné důsledky pro radikálně mění lidskou povahu, pro narušování soukromí a vládní kontroly osob, by měla veřejná diskuse o jejích...

Celý článek

—————

11.04.2011 04:10

Neurální implantát IBM 2020

Převzato z https://www.ufo.cz/data/design/index.php?akce=clanek&id_clanku=181&id_kat=3    Označení 2020 není rok, kdy by měl být tento čip uveden do provozu. 2020 neurální čipový implantát, tak zní celé jméno nového zařízení, které vyvinula a testuje firma IBM. Jedná se o implantát, který by časem měli dostávat všichni vězni odsouzení za vážný trestný čin. Postupem času by se mohlo toto zařízení implantovat všem vězňům a postupem času možná všem lidem. První prototypy jsou již vyrobeny a zatím jsou ve fázi testů. Oficielně ještě není povoleno neurální mozkové implantáty operovat, ale přesto se tak na základě souhlasu testovacích osob děje.              Takto by měl implantát vypadat uvnitř. www.abovetopsecret.com Není zatím přesně známo, co všechno čip umí. Kusé informace, které se dostaly na veřejnost zatím však ukazují, že čip bude umožňovat lokalizovat daného člověka zřejmě kdekoliv na světě....

Celý článek

—————

27.10.2010 13:56

Psychlogická manipulace - wikipedie

 Z Wikipedie, otevřené encyklopedie   Psychologické manipulace je druh sociálního vlivu , který má za cíl změnit vnímání nebo chování druhých skrze tajný, klamné, nebo dokonce urážlivé taktiky.[1] Tím, že urychlí zájmy manipulátoru, často u toho druhého náklady, tyto metody by mohly být považovány za vykořisťování, zneužívání, vychytralý a klamný. Sociální vliv nemusí být nutně negativní. Například, mohou lékaři se snaží přesvědčit pacienty změnit nezdravé návyky. Sociální vliv je obecně vnímána jako neškodná, když respektuje právo ovlivnil přijmout nebo odmítnout, a není nepřiměřeně donucovací. V závislosti na kontextu a motivace, vliv může představovat sociální tajný manipulaci. Obsah [skrýt] 1 Požadavky na úspěšné manipulace 2 Jak manipulátory řídit jejich oběti 2,1 Podle Braiker 2,2 Podle Simona ...

Celý článek

—————

24.09.2010 11:38

Dálkové neurální monitorování (čtení mysli) a stimulace

Tato a další části jsou věnovány vzdálený monitoring neuronové / elektronické ovládání mysli (EMC) technologie, které nejsou zdokumentovány nikde. Budu muset dělat kvalifikované odhady o tom, jak fungují. Mějte na paměti, že vojenské a zpravodajské odvětví vždy dostat to nejlepší, budou to desítky let před tím, co civilní vědci až. Zatím, civilní technologie pro implantát-méně nervových sledování postupuje rychle: [Neustále dekódované] tří-dimenzionální (3D), ruční rychlost z nervových dat získaných z pokožky hlavy s 55-kanálový EEG během 3D centrum-out dosažení úkolu.   Změna napětí generované neuron činnosti.   Takže, co je základem pro vzdálený monitoring nervové, a proč je tak obtížné zablokovat? Jednotlivé neurony požáru v přibližně dvou milisekundách. Změna napětí generuje odpovídající elektromagnetická vlna, zářící do všech směrů. Zatímco individuální neuron signálu je snadné určit, jak hodně jak 10% lidského mozku - zhruba 10 miliard...

Celý článek

—————

23.09.2010 23:38

Citové zneužívání

  Co je citové zneužívání Jakékoliv chování, jejichž účelem je ohrozit a kontrolu někdo jiný prostřednictvím strachu, ponižování, manipulace nebo zastrašování je emocionální zneužívání. To se může prezentovat v podobě slovní napadání, neustálé kritice nebo vyhledávání závad. Skrze tyto taktiky násilníka je jeho oběť pocit, že jsou nedostatečné a nižší a narušuje její vlastní-úcta. Na rozdíl od toho, co někteří lidé věří, že ne všechny formy zneužívání jsou vyjádřeny prostřednictvím fyzického násilí. Emocionální zneužívání může být a často vedou k fyzické agresi, ale násilníka používá manipulace taktiku na rozdíl od fyzického násilí. Co ovlivňuje lidé uchylují k citové zneužívání Potřeba kontrolovat jiné lidi nebo degradovat a snižovat jim často pramení z nedostatku sebevědomí a nízké vlastní-úcta. Delikventi jsou psychologicky a emocionálně nezralé a může být obětí nebo svědkem, zneužívající vztah v dětství. V důsledku toho tito lidé přijímají zneužívající chování jako...

Celý článek

—————

21.09.2010 20:31

Brainwashing

Přesvědčování a přeškolovat  techniky používány na veřejné Dnes je fascinující článek Dick Sutphen asi dobře, jak a vymývání mozků techniky přesvědčování, pohybujících se na veřejném dnes náboženských organizací, armádou, člověk-potenciálu organizací a médií. Brainwasing techniky : Izolace: setkání nebo školení probíhá v místě, kde jsou účastníci odříznuti od okolního světa. To často znamená dělat veřejný závazek k pobytu během přípravy. Při školení se koná v izolaci, jako je toto, tam je obvykle rychle následovat-up session, aby zajistily, že tato technika má opravdu vzít držení. Únava: harmonogram je zachována, který zajišťuje fyzickou a duševní únavu. To znamená, že dlouhé hodiny, několik přestávek, a velmi málo času na relaxaci či reflexe. Napětí: techniky se používají ke zvýšení napětí ve skupině. Například, možná existuje několik otřepaných pravd hozený kolem, které by se budete cítit, jako byste se dělá něco...

Celý článek

—————

09.09.2010 21:11

Gangstalking

Jedná se o organizované skupiny, kteří mají cílené jednotlivce nebo rodiny založené na nějakou akci nebo postoj zobrazený cíl, který vědomě nebo nevědomky s největší pravděpodobností použit při kontaktu s členem organizované skupiny, přes pracoviště, nebo jakékoli jiné společenské scéně. Osoba se stává terčem organizace vzhledem k jejich náboženskému, politickému či jinému přesvědčení. Jakmile je osoba, je zařazena do seznamu pak oni jsou uváděny pod neustálým dohledem, který zahrnuje stalkingu. To je místo, kde cílovou trpí, protože tato skupina chce cíl vědí, že jsou zaměřeny tak, že cílení je více než sledování, je to trest. Skupina se také nechce někdo mimo skupinu, aby věděli, že cíl je zaměřeno tak, aby je skryté pro širokou veřejnost, ale nikoliv k cíli. Takže to ztěžuje cíl dostat někdo, aby jim pomohla, protože nemohou prokázat, že jsou cílené, protože proč by někdo chtěl sledovat nikdo a trávit tolik času a energie na ně a věci, které cílové...

Celý článek

—————

09.09.2010 20:49

Gaslighting

  V krátkosti, gaslighting je jakékoliv chování nebo sdělování informací, které má za následek vytváření cílových nedůvěře vlastní vnímání. Pokud máte pocit, že je zima, ale každý vám řekne, je horko, začnete pochybovat o vaší reality-testování fakult. Gaslighting je forma psychické týrání, která zahrnuje zvýšení četnosti systematické zadržování faktické informace z, a / nebo poskytování nepravdivých informací o cíl, s postupným účinkem učinit oběť úzkost, zmatení, a méně schopný věřit jeho nebo její vlastní paměť a vnímání. Gaslighting inklinuje protíná s jinými taktiku uvedené na těchto stránkách, jako jsou pouliční divadlo, mystické odkazy (témat), ale obecně znamená sabotáž osoby majetek a perspektivu, aby se rušit cíl je klid. Cílem je zmást cíl místo, kde on / ona nemůže důvěřovat své vlastní vzpomínky a perspektivy. Pouliční divadlo jako Gaslighting Via pouliční divadlo, je gaslighting provádí sítí stalkeři, kteří sdílejí některé...

Celý článek

—————

30.08.2010 09:56

Syntetická telepatie - poznatky ze Švédska

 Zkušenosti z " umělé Telepatie "je opravdu není, že mimořádné . Je to tak jednoduché jako příjem buněk- telefonní hovor v něčí hlavě. Ve skutečnosti většina zúčastněných technologie je přesně stejný jako mobilní telefon - technologie. Satelity odkaz odesílatele a příjemce . počítač " multiplexer " trasy hlas signál odesílatele přes mikrovlnné věže na velmi konkrétně definované umístění nebo buněk . " přijímače " se nachází , a sledoval s obdivuhodnou přesností , s přesností na několik metrů skutečné umístění. Ale přijímač není mobilní telefon . Je to lidský mozek . Odnikud , hlas náhle kvete v mysli cíle. lidská lebka nemá žádné " firewall ", a proto nelze vypnout hlas . Přijímač může slyšet odesílatele verbální myšlenky . Odesílatel , pak můžete slyšet všechny cílové myšlenky , přesně jako v případě, že cíl je slovní myšlenky byly mluvené nebo vysílání . Z tohoto důvodu by mohlo být zkušenosti s názvem "slyší hlasy ", ale je více vhodně popsal jako " umělý telepatie " . Teď,...

Celý článek

—————

19.08.2010 16:03

Nano implantáty a mikročipy

 Připravte se. Nová věda vyvíjí, že pronásleduje bezpočet jednotlivců a podporuje bigotnosti a nelidských praktik na nepředstavitelné měřítku. Že věda zahrnuje použití implantovaných mikročipů nedobrovolně u lidí. Nová forma mučení a kontroly mysli od tradičních metod, je věda trochu rozumět a trochu přijaté ve vědecké komunitě. Psychiatři a další ošetřující lékaři obětí mikročipu implantátů obvykle mis-diagnostikovat příznaky jako Alzheimerova choroba nebo demence. Miracle technologie by mohla umožnit lidem, aby zaslaly své brainwaves a mluvit k sobě mysl-k-mysl. Vědci pracují na vytvoření počítače číst myšlenky najít teroristy, a stroje pro skenování naší mysli jako thumbprints-působit některé se ptát, jestli "myšlenka krádež" by se mohlo stát trestným činem budoucnosti. Zaprvé, dovolte mi říci několik slov o mikročip zařízení. Mikročipy jsou miniaturní přístroje, které pohánějí různé funkce počítačů a dalších elektronických zařízení. Jsou o velikosti, nicméně, oni jsou stále...

Celý článek

—————

11.08.2010 13:46

Etické aspekty ICT implantátů

Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE), kterému předsedá švédského filozofa, Göran Hermerén, přijaté dne 16. března 2005 Stanovisko č. 20, týkající se etických aspektů informačních a komunikačních technologií (ICT) implantáty v lidském těle a předložena to Komisi. EGE je nezávislý a multidisciplinární a pluralitní poradní skupina, která se skládá z dvanácti členů. Jeho úkolem je radit Evropské komisi o tom, jak by měl etické hodnoty je třeba vzít v úvahu při regulaci vědeckého a technického vývoje. Na první pohled ICT implantáty jsou eticky neproblematické, pokud si myslíme, že například o kardiostimulátorů. Nicméně, i když určité ICT ​​implantáty mohou být použity k opravě deficitem tělesné schopnosti, jiní jsou eticky problematičtější, zejména v případě, taková zařízení jsou přístupné přes digitální sítě. ICT implantáty, vzhledem ke své síti schopnosti by mohly být zneužity několika způsoby pro všechny druhy společenského dohledu nebo manipulace....

Celý článek

—————

28.07.2010 06:26

Elektronické zbraně a jejich vliv na zdraví (možný implantát)

https://www.electronischewapens.nl/ Co jsou to elektronické zbraně Je velmi důležité pro každého (!) V případě jakékoliv znalosti o existenci hi-tech elektronických zbraní a dalšího vybavení porušení soukromí. Elektronická zbraně jsou většinou elektromagnetických zbraní, to znamená, že práce s rádiových vln (obvykle mikrovlny), a často jsou laserové zbraně nebo Directed Energy Weapons (DEW) volal. Tyto zbraně a vybavení: určitou dobu existuje a musí být použit téměř všude může být téměř jakýkoliv druh "zranění" příčinou, jako jsou bolesti hlavy, popáleniny, srdeční infarkt. mírně dlouhodobě ničí vaše DNA a stimuluje rakovinu a nádory lze použít k ovládání mysli (manipulace) a mindreading (mysl čtení) mohou být použity k mučení a vraždění na dálku a skrz zdi může ovlivnit téměř každý instance výsledky sportovních událostí přes 100 m běžec na zap na začátku Tyto zbraně nejsou sci-fi, ale ne ve skutečnosti existují a jsou poměrně široce...

Celý článek

—————

27.07.2010 11:18

Pokročilá technologie zneužívaná k elektronickému obtěžování

 - Je-li šikana nebo Mobbing použity, cílová osoba může být diagnostikován s psychologickou poruchou, a to obvykle omezuje nebo ničí osoby důvěryhodnost. - Pokročilé technologie mohou být použity na zvýšení útoku na psychickou integritu a důvěryhodnost obětí psychického obtěžování a kriminální psychologické obtěžování. Sítě nebo skupiny mohou být vytvořeny, které používají Šikana nebo Mobbing technologie, formy organizovaného zločinu nebo stopování a individuální pohled na realitu může být také ovlivněn. MIT zubní implantát a kost rezonance "Výzkumníci na MIT mediální laboratoře Evropy již přišel s návrhem na zub implantát, který přijímá digitální signály z rádia a mobilní telefony. Micro-vibračním zařízením a bezdrátovým přijímačem (modrý zub, pravděpodobně) jsou implantovány do přírodního zubu během zubní chirurgie. Zní předány zařízení jsou převedeny z zub do vnitřní ucho v kosti rezonance vytváří, tvrdí její návrháři, "čistý zvuk streaming do vědomí." Zeptejte se svého...

Celý článek

—————

26.07.2010 08:04

Příznaky Elektronického Obtěžování

                                        Příznaky Čtení a vysílání soukromých myšlenek Kontrolované sny Nucené probuzení například při určitých snech Časté vybavování si některých vzpomínek a při novém nápadu si nemůžete vzpomenout Velmi nepřirozená neschopnost spát Náhlé nucené probuzení přesně ve stejnou dobu v noci, pokračuje po dobu několika měsíců například ve 23:59 nebo 3:30 jako obtěžování. Náhlá nemotornost, která může vyústit v kažení precizní práce a cvičení či koordinace svalů. Útoky na extrémní únavu Časté silné svědění bez vyrážky Divoce bijící srdce, bez ohledu na příčinu Náhlé hřátí/přehřátí organismu, bez jakékoliv příčiny Záškuby rukou a nohou nejen před spaním Falešné zvuky, jako je zvuk budíku, chůze, pískání,...

Celý článek

—————

23.07.2010 22:18

Kontrola mysli

 Dnes Mind kontrolu nebo přeškolovat na akademické půdě , je obyčejně odkazoval se na jako donucovací přesvědčování , donucovací psychologické systémů nebo donucovacích vliv . Stručný popis níže pochází z Dr. Margaret Singer emeritní profesor na University of California v Berkeley uznal vedoucí orgán ve světě na ovládání mysli a kulty . Nátlaku je definována Americký dědický slovník , jako jsou: 1. Chcete-li síla působit , nebo myslíte, že určitým způsobem 2. Dominovat , omezit , nebo kontrolu síly 3. Chcete-li dosáhnout silou. Donucovací psychologické systémy jsou změny chování programů, které používají psychické síly v donucovací způsob, jak vyvolat učení a přijetí ideologie nebo určený soubor přesvědčení , myšlenky , postoje, nebo chování . základní strategií použít provozovatelé těchto programů je systematicky výběr , pořadí a koordinovat mnoho různých druhů donucovacích vliv , úzkost a stres -produkovat taktiky během nepřetržitého období. V takovém program je...

Celý článek

—————

23.07.2010 22:15

Psychologická manipulace

Psychologické manipulace a indukovaná psychologické nemoci Jak je uvedeno na úvodní stránce , psychické obtěžování a psychologické manipulace " kontrola mysli "může vyvolat psychické a fyzické poruchy . Když je cílená individuální , úroveň obtěžování obvykle začíná pomalu a zvyšuje s časem. Kdykoliv někdo interaguje s vámi mohou ovlivnit své myšlenky a také manipulovat svými myšlenkami . Obvykle , lidé " naladit se " rozhovory kolem nich . Pokud jste v přeplněné místnosti a někdo volá vaše jméno , které bude pravděpodobně přitahovat vaši pozornost , a totéž platí pro jiné konkrétní slova nebo zvuky. Jednotlivce může vzpomenout , nebo formou obrázků. Výraz "Mám vizuální " . Když někdo hovoří o tom, nebo popisuje scénu, kterou může tvořit image , i když jste nikdy neviděli , co druhá osoba mluví , nebo popisu . jednotlivec může přijít v těsné blízkosti na jinou osobu a zeptejte se otázkou, zda jednotlivé slyší otázku, zda je cíl otázku nebo ne, může jeho mysl...

Celý článek

—————

23.07.2010 13:26

Ponižující témata u šikany a mobbingu

Ponižující témata samy o sobě mohou mít šokující hodnotu a mají trvalý efekt . To bude pravděpodobně zůstat v paměti a myšlenky na dlouhou dobu . Způsob, jakým se používají , je obvykle hrozí a ponížit osobu, a v mnoha případech u obou důvodů. jak to funguje tak, že pomluvy budou provedeny , že jste pedofil nebo homosexuál například , a pak se hrozba bude k této skupině. Například "všechno pedofilové nebo homosexuálové by měli být zabíjeni " . Takže v podstatě to, co přidává až ve své mysli , je , že si myslíte , že lidé dělat narážky myslíte, že jste pedofil nebo homosexuál , a že chtějí zabít. Vzhledem k tomu, že homosexualita je společensky přijatelné, pedofilie je obvykle ten, který se používá díky své závažnosti a nenávisti vůči pedofilům . Různé skupiny může být také použit jako etnika , náboženství , zločinecké organizace , a národností . Strategie a taktiky   Způsob, jakým ponižujícímu Témata jsou obvykle používány na pracovišti : 1 - Šok , přípravka , a kouřová...

Celý článek

—————

23.07.2010 12:48

Psychlogie mučení a psychické následky spojené s mučením

Cíle mobbingu,šikany,obtěžování jsou vystaveny psychickému teroru opakovaně, často po mnoho let. Následující článek se zabývá psychologií mučení a je to devastující dopad na životy cíle a jejich rodin. Mučivé účinky psychického týrání jsou stejně brutální, když jsou spáchány na pracovišti jako kdekoli jinde. Mučení je mučení bez ohledu na to, kde se vyskytuje. Tento článek je licencován pod GNU Free Documentation License. Využívá materiál z článku Wikipedie "Pschology mučení".   Psychologie mučení Torture je úmyslné způsobení těžké tělesné nebo duševní trýzeň jako výraz týrání, prostředek zastrašování, odrazující, pomstu nebo trest, nebo jako nástroj pro získávání informací nebo doznání. Společné představy o mučení je, že mučení způsobuje bolest (nebo hrozby bolesti) na těle, ale může také způsobit dalekosáhlé následky, a souvisejících poškození psychiky. Tento článek zkoumá psychologické účinky spojené s mučením, a jak psychické utrpení spojené s fyziologickými bolesti...

Celý článek

—————

23.07.2010 11:56

Stalking

Anglický výraz "stalking" původně znamenal stopovat (zvěř). V současné terminologii překlad slova "stalking" nabídne překladač výrazy: sledující, honba, lovecký… Z hlediska psychiatrie či kriminologie je slovo stalking chápáno jako zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Jinak řečeno, pod anglickým pojmem "stalking" si lze představit různé varianty pronásledování oběti. Hlavní znaky stalkingu Mezi nejdůležitější hlavní znaky patří opakované a dlouhodobé obtěžování jiné osoby (ať už známé či neznámé), nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Základní (typické) projevy nebezpečného pronásledování - stalkingu: Pachatel systematicky obtěžuje oběť nevyžádanou a nechtěnou pozorností. 1) opakované a dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť pomocí dopisů, e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním různých zásilek s dárky. Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, ale též urážející, zastrašující. Výjimkou...

Celý článek

—————

23.07.2010 11:28

Mobbing - psychický terror na pracovišti

  MOBBING - DEFINICE A SOUČASNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMŮ Představení konceptu mobbingu Při diskusích o pracovním prostředí se často objevuje otázka psychického a fyzického zdraví. V osmdesátých letech byl popsán nový psychosociální problém vztažený k pracovnímu prostředí. Tento fenomén byl nazýván "mobbing", "bullying" nebo psychický teror na pra-covišti. Jedná se o systematické intrikování, šikanování na pracovišti řízené kolegy s úmyslem někoho poškodit, znemožnit a vyřadit z pracovního procesu. Oběť je tlačena do bezmocné a bezbranné pozice. Vede k těžké újmě na duševním a fyzickém zdraví a znemožní oběti normálně fungovat nejen v pracovním prostředí, ale i v osobním životě. O mobbing se jedná tehdy, pokud se na obět útočí opakovaně, tedy alespoň jednou týdně, a současně dlouhodobě - po dobu minimálně půl roku a útoky jsou vedeny jednou či více osobami. Švédský profesor Heinz Leymann představil tento fenomén v roce 1984. Ačkoli byl předtím znám ve všech kulturách, které překročily...

Celý článek

—————


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika


Celkem navštíveno

Novinky

23.07.2010 22:15

Psychologická manipulace

Celý článek

—————

23.07.2010 13:26

Ponižující témata u šikany a mobbingu

Celý článek

—————

23.07.2010 12:48

Psychlogie mučení a psychické následky spojené s mučením

Celý článek

—————

23.07.2010 11:56

Stalking

Celý článek

—————

23.07.2010 11:28

Mobbing - psychický terror na pracovišti

Celý článek

—————

22.07.2010 09:59

Zdravotní problémy zapříčiněné mobbingem

Celý článek

—————

21.07.2010 22:33

Šikana

Celý článek

—————

20.07.2010 18:42

Stres a zvládání stresu

Celý článek

—————

17.07.2010 10:41

Faktory zapříčiňující sebevraždu a deprese

Celý článek

—————

21.06.2010 06:08

Behaviorální technologie dálkového prohlížení - Vliv a důkazy

Celý článek

—————