Postřehy

05.03.2013 06:54

ZNEUŽITÍ ČLOVĚKA V MEDICÍNSKÉM VÝZKUMU

1. Etická přijatelnost výzkumu na lidském subjektu Výzkum na lidském subjektu (angl. human subject research) představuje důležitou součást biomedicínského výzkumu. Etická přijatelnost výzkumu na lidském subjektu je dána splněním následujících čtyř rovin kritérií: a) Soulad s právními normami Základním předpokladem etické přijatelnosti je to, že daný výzkum odpovídá právním normám, které tento výzkum upravují. V této rovině jde o respektování práva jakožto minimálního požadavku morálky. V českém...

Celý článek

—————

05.01.2013 22:47

Současný stav a Etické hodnocení výzkumu ICT na vysokých školách v UK

Spousty informací ohledně BMI, AI, Ambient inteligence a brain machine symbiozy. Tohle jsem si opravdu nevymyslel. Nad tímhle některým lidem trnou zuby a držejí si pěsti, aby tohle byl závěr.    Informační a komunikační technologie (ICT) je koncept, který představuje konvergenci některých určujících technologií naší doby (Informační technologie, výpočetní techniky a mediální technologie) a zvyšující se vliv výzkumu na jejich využití a využití mají velký vliv na dnešní...

Celý článek

—————

16.09.2012 14:43

BioAPI

Co je to BioAPI? Aby bylo možné naprogramovat normální počítač, tak potřebujete API – Application Programming Interface. To znamená jak jednoduše komunikovat s počítačem, takže mu můžete sdělit, aby dělal věci jako je vypalování na DVD, rozpoznání pohybu myši, atd. BioAPI je přesně to samé, akorát je propojeno s částmi vašeho těla (přesněji řečeno s vašimi neurony a synapsemi, které řídí vaše tělo a mysl) místo s počítačovým hardwarem. Je to také známo jako wetware.  Vaše...

Celý článek

—————

01.09.2012 03:15

Mozek jako bitevní pole v novodobé válce nových zbraní

Tento článek je převzat z https://blombladivinden.wordpress.com Lidský mozek je bitevní pole v Psychotroniky a psychologické války. Technologie i sociální psychologie se používají. Elektromagnetické zbraně pracují rychlostí světla, mohou zabít, mučení a zotročení, ale veřejnost je většinou neví, že existují, protože tyto zbraně pracují lstí a neponechávají fyzický důkaz. Elektromagnetické zbraně byly testovány na lidech od roku 1976. Podle široce rozptýlení nedobrovolné lidské...

Celý článek

—————

21.06.2012 06:34

Kontrola mysli a její oběti - cíle skupiny

  Skupina bude diskutovat o skupinovém pronásledování neboli gangstalkingu, čili o pokusech na nic netušících lidech bez informovaného souhlasu, implantátech či neuročipech pro kontrolu mysli, emocí a čtení myšlenek nově známé pod názvem syntetická telepatie a podobně.    Členové skupiny mají několik cílů, kterých chtějí dosáhnout. Informovat orgány a veřejnost, že stovky po celém světě jsou mučeni denně prostřednictvím...

Celý článek

—————

25.05.2012 21:00

Názvy za kterými je budoucnost a legalizace čtení mysli

ASIM Mozek můžeme považovat za extrémně složitý stroj. V souladu s Church-Turingovou tezí může být funkce takového stroje emulována jiným strojem resp. substrátem založeném na odlišném principu. Médium, ve kterém by lidé v budoucnu mohli uchovávat zálohu své mysli bychom mohli nazývat jako substrát nezávislé mysli (Substrate-Independent Minds). Prostředek, který by navíc umožňoval uloženou mysl také provozovat, podobně jako to umožňuje mozek, bychom pak nazývali Rozšířený substrát nezávislé...

Celý článek

—————

21.05.2012 22:33

Testování na přítomnost implantátů v těle - organizace ICAACT

Kdo jsme? Co budeme dělat? ICAACT Je nezávislá nezisková organizace lidských práv. Spolupracujeme s řadou nevládních organizací a organizací občanských práv hnutí a skupin na ochranu lidských práv. ICAACT byl nastavena tak, aby získala důkazy o vážném porušování lidských práv obětem elektronického terorismu po celém světě. Naším cílem je poskytnout důkazy, na jednotlivé oběti, stejně jako u všech obětí těchto trestných činů. Používáme konkrétní testovací zařízení, aby zajistila,...

Celý článek

—————

11.05.2012 22:51

Rizika implantátů v lidském těle

Bioelectronic implantáty v lidském těle jdou ruku v ruce spolu s tendencí komercializovat lidské tělo a léčit lidi jako objekty nebo jako biomechanické platformy, implantáty jsou Evropskou komisí skupinou pro etiku považovány v některých kontextech za potenciální hrozbu pro lidskou důstojnost. Aby bylo možné dále zkoumat a pochopit lidský mozek je nutnost studovat zdravé mozky a lidi v normálním prostředí. Tento výzkum je prováděn s bioelectronics jako Brain-Machine-Interface. V...

Celý článek

—————

11.05.2012 22:28

Agent Mind Control

Od C L Heywood (Copyright 2006)   Obsah   1. Britské ovládání mysli AGENT (Úvod) Úvod Bitva o mysl Řadiče paměti (MCs) Lidský mozek a chování Tajné války s civilním obyvatelstvem – lidské experimentování a MKULTRA 2. Elektronické obtěžování a technologie implantát (kontroly myšlenek v praxi) Únosech a lékařského průzkumu Lidské tělo, rádiové komunikace a elektromagnetická stimulace Specialisté implantát Kmotr Návrh, testování a...

Celý článek

—————

09.05.2011 11:49

Psychologie a některé pojmy

  Psychická skutečnost Obecný pojem skutečnost ve smyslu „to co působí“, formoval již křesťanský mystik Mistr Eckhart, který latinské „actualitas“ (vlastní působení) překládal pojmem skutečnost. Tímto pojmem se tedy označuje realita, například fyzikální a smyslovým vnímáním zakoušená realita, v protikladu k tomu, co je jen zdánlivé. Skutečnost může být protikladem k pouhé možnosti, přání, fantazii a iluzi nebo klamu.  V analytické psychologii zahrnuje pojetí psychična vědomou i...

Celý článek

—————

09.05.2011 00:05

Úvod do psychlogie

Jazyk Jazyk coby systém znaků sloužící dorozumívání a myšlení je zřejmě největší evoluční výhodou člověka ve srovnání s ostatními živočichy. Dorozumívání zahrnuje jednak porozumění tomu, co je sdělováno (tj. zvuky nebo psaná řeč jsou nejprve zpracovány senzorickým systémem, převedeny na vjemy, těmto vjemům se přiřadí slovní význam, který je nějak vyhodnocen), a pak také sdělování (vznikne záměr cosi sdělit, to se převede vět, slov, ... dále do zvuků nebo písemné podoby, která se realizuje...

Celý článek

—————

01.03.2011 23:26

Vnitřní řeč - Myšlenky, které vás porazí

  Vnitřní řeč Z předchozího článku víte, že pokaždé, když o sobě přemýšlíte, používáte slova, jakousi vnitřní řeč. Vedete dialog sami se sebou ("na tyhle závody já přece nepatřím"), ujišťujete se o něčem ("jsem dobrej!"), dáváte si instrukce ("přidej!"). Každý člověk vnitřní řeč občas používá špatně, někdy i destruktivně. Destruktivním, chybným způsobům myšlení jste se někde, kdysi naučili a automaticky - nevědomě je v určitých situacích používáte. Pokud se objevují v souvislosti se...

Celý článek

—————

01.03.2011 07:15

Myšlení a řeč

1. Obecná charakteristika myšlení Myšlení je zprostředkovaný a zobecňující, abstrahující způsob poznání, který vede k poznání podstatných, obecných vlastností předmětů a jevů a souvislostí mezi nimi. Myšlení je nejvyšší a současně z vývojového (tj. fylogenetického i ontogenetického) hlediska nejmladší poznávací proces. 2. Formy myšlení Pojem Myslíme v pojmech. Je to řečové vyjádření obecných a podstatných znaků nějakého předmětu nebo jevu. Podstatný znak je takový znak, bez něhož by...

Celý článek

—————

28.12.2010 07:46

Poslední postřehy oběti k tradici

Osobě na které se páchálo doposud zvěrstvo a psychické týrání ať už ve formě gangstalkingu,  TI, ST je přesvědčována, že je svým způsobem vinná a za spoustu věcí odpovědná. Pokud by se chovala tak jak chtěli její trýznitelé nemuslo ke spoustu problémům a šikanování ze strany zůčastněných na GS nemuselo vůbec dojít. Oběti je neustále podstrkáván postoj, že všechno má smysl a tudíž cokoliv se oběti dotklo mělo svůj význam. Myšleno ve smyslu kdyby si víc...

Celý článek

—————

21.11.2010 08:16

Obtěžovací kampaň : teorie/potvrzení taktiky

Malá menšina populace nekriticky přijímá cokoliv orgán čísla řekněte jim o ostatních lidech. Silnější a viditelnější autority, čím větší, že menšinová dostane, jako mainstreamová média východy zpráv jsou nejvyšší autoritou v národy 'očích mnoho, hodně z toho, co jde do organizovaného pronásledování je asi ujistit jakékoli zpravodajství o cíl je jako nelichotivé jak je to možné. Většina dospělých, ale ne automaticky, vzít to, co jednotlivé řekne jim o cíl v nominální hodnotě, a to zejména v...

Celý článek

—————

04.11.2010 17:24

Norimbersky kodex a podmínky pro provedení experimentu na lidech

1.Základní podmínkou provedení experimentu je dobrovolný souhlas pokusné osoby. 2. Pokus by měl přinést plodné výsledky, jež slouží dobru společnosti a jichž nelze dosáhnout jinými metodami či způsoby studia. Pokus by měl mít jasně vytyčený cíl a smysl. 3. Předpokládané výsledky pokusu by měly dostatečně zdůvodnit jeho uskutečnění. Proto je třeba pokus plánovat a vycházet z výsledků pokusů na zvířatech a ze znalosti přirozeného vývoje nemoci nebo ostatních studovaných...

Celý článek

—————

01.10.2010 05:06

Gang Stalking vs hyperdimensional Matrix útoky 2/2

   Závěr / Souhrn Gang pronásledování, podle mého názoru, jde vlastně o směs několika věcí, které byly mylně koncentrovaný do stejné kategorie: 1) hyperdimensional útoky z non-fyzické osoby mimo tuto oblast, kteří upírají pozornost na jednotlivce v průběhu svého života buď proto, že cíl představuje hrozbu pro Negs, a / nebo proto, že cíl je zaručena disempowered, nízkofrekvenční zdroj potravy, a pak 2) Fyzikálně-založené skupiny a syndikáty, které často časy se vláda vazby, zaměřené...

Celý článek

—————

28.09.2010 18:42

Gang Stalking vs hyperdimensional Matrix útoky 1/2

   Přehled Gang pronásledování a cílené jednotlivců ... co to je, a co to znamená? Gang pronásledování, v závislosti na účty lidí, zahrnuje organizované skupiny lidí, kteří byli přijati jít po různých fyzických osob na světě. Oběti cílení jsou řekl, aby zahrnoval nesčetné množství lidí, z upozorňovatele, aktivisté, lidé, kteří jsou sami, zranitelné a "odlišné" od společnosti norem v žádném případě, svobodné matky, homosexuálové, mezi ostatními. Jednoho dne někdo někde rozhodl, že...

Celý článek

—————

24.09.2010 09:40

Možný výklad fází programu cílené osoby (TI)

 Po probíral výsledky posledního průzkumu cílových osob, myslím, že jsem viděl dost, a slyšela dost, aby vysvětlila, co se děje na pevná většina lidí, kteří cítili, že je třeba hledat místa, jako je tento. Kromě určitých geopolitických událostí z roku 2001 je významným rokem pro cílení.Blízko-většina cílů dotázaných zprávy je zaměřena na daný rok, nebo později. Nejen, že: V roce 2001, "film Čistá duše", byl propuštěn, ochotně vysvětluje, že každý, uváděla, že kráčel /...

Celý článek

—————

14.09.2010 19:59

Základní strategie hlasů v lebce V2S

Toto je základní model a rozhodování osoby, která se stala obětí a trpí na hlasy v hlavě (V2S) jinak neslyšitelné. Jedná se o obtěžování v rámci kontroly mysli nebo elektronické obtěžování, jedná se o stejný problém avšak v jednotlivých státech rozdílně pojmenované.   Tento model nemusí postižená osoba přijmout, ale podle výpovědí obětí je tím s čím se má postižený smířit.   Schéma informačních toků při kontrole mysli

Celý článek

—————


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika


Celkem navštíveno

Postřehy

12.09.2010 14:03

Současnost a budoucnost využívání výpočetní techniky v nervové soustavě člověka - Část 3

Celý článek

—————

12.09.2010 13:55

Současnost a budoucnost využívání výpočetní techniky v nervové soustavě člověka - Část 2.

Celý článek

—————

12.09.2010 13:50

Současnost a budoucnost využívání výpočetní techniky v nervové soustavě člověka - Část 1

Celý článek

—————

12.09.2010 10:31

Syntetická telepatie - Autopig

Celý článek

—————

12.09.2010 10:29

Syntetická telepatie část 4/2

Celý článek

—————

12.09.2010 10:28

Syntetická telepatie část 4/1

Celý článek

—————

12.09.2010 10:26

Syntetická telepatie část 3

Celý článek

—————

12.09.2010 10:21

Syntetická telepatie část 2

Celý článek

—————

12.09.2010 10:02

Syntetické telepatie část 1

Celý článek

—————

12.09.2010 10:00

Možnosti obrany při kontrole mysli

Celý článek

—————

12.09.2010 09:58

Motivy pro kontrolu mysli

Celý článek

—————

12.09.2010 09:45

Výmluvy osob podílejících se na obtěžování

Celý článek

—————

12.09.2010 08:53

Psychologická válka

Celý článek

—————

10.09.2010 21:42

Možnost psychologické obrany

Celý článek

—————

29.08.2010 17:15

Dvacetpět pravidel dezinformací

Celý článek

—————

27.08.2010 23:07

Zaujatost z hlediska psychologie

Celý článek

—————

27.08.2010 22:56

Zkreslení paměti z heldiska psychologie

Celý článek

—————