01.03.2011 23:26

Vnitřní řeč - Myšlenky, které vás porazí

 

Vnitřní řeč

Z předchozího článku víte, že pokaždé, když o sobě přemýšlíte, používáte slova, jakousi vnitřní řeč. Vedete dialog sami se sebou ("na tyhle závody já přece nepatřím"), ujišťujete se o něčem ("jsem dobrej!"), dáváte si instrukce ("přidej!"). Každý člověk vnitřní řeč občas používá špatně, někdy i destruktivně. Destruktivním, chybným způsobům myšlení jste se někde, kdysi naučili a automaticky - nevědomě je v určitých situacích používáte. Pokud se objevují v souvislosti se sportovním výkonem, mohou páchat různé škody: hůře se koncentrujete, nevěnujete pozornost tomu, čemu máte, začínáte se bát, dělat zbytečné chyby, jste jako ochrnutí nebo ztrácíte motivaci...

 

To, o čem přemýšlíte, má opravdu moc změnit vaše emoce, prožívání a tím i chování. Znamená to ovšem, že vnitřní řečí můžete ovlivnit vaše emoce a chování i v pozitivním směru a svůj sportovní výkon zlepšit!

 

Sebeinstrukce

Sebeinstrukce jsou nejjednodušším způsobem, jak lze vnitřní řeč použít. Třeba na zvýšení koncentrace nebo zaměření pozornosti na klíčový moment techniky. Sebeinstrukce jsou krátké větičky, které si opakujete v přesně stanovené situaci. "Loket vysoko!" "Dotáhnout!" "Agresivně!" "Jdu do toho!" "Jsem připravená!" "Zasloužím si vyhrát!" "Teď, roztoč to!" Opravdu pomáhají - soustředíte se na to, na co chcete. Zkuste se zeptat, vyspělí závodníci je používají, i když o tom třeba ani neuvažují. Sebeinstrukce by jste si měli vymyslet sami (mají přece pomoci VÁM), důkladně je promyslet a nepřehnat to s jejich množstvím, aby jste se "nepřeanalyzovali."Čím vyspělejší závodník, tím méně a kratších by mělo být instrukcí a jejich zaměření by mělo od techniky postupovat k taktice. Měly by být formulovány pozitivně: "Hlava rovně!" místo "Neotáčej tu hlavu!" Když si nějakou instrukci vymyslíte, vyzkoušejte si nejprve její užitečnost, správnost - prostě to, jak vám sedí, v tréninku. Používejte ji pravidelně, zautomatizuje se a nebudete na ni už muset myslet. Jak víte z minulého čísla, "vítěz nemyslí na nic!"

 

Techniky uvědomění a změny

Sebeinstrukce využívají pozitivní síly vnitřní řeči, v určitých situacích pomáhají, ale nesnaží se změnit negativní myšlenky na pozitivní. To je daleko obtížnější.

 

Je třeba, aby jste se naučili "inteligentně" vnímat svoji vnitřní řeč, zvlášť pokud nějak narušuje váš výkon. Rušivé myšlenky se objevují pravidelně, bez zřejmého důvodu - ale něco způsobují a nesou skrytá poselství. Vznikají lehce a těžce se jich zbavujete. Většinou si jich nejste vědomi a už vůbec si neuvědomujete, jak narušují váš výkon. Můžete se to ale pokusit zjistit podle našeho "návodu."

 

Za prvé: Zamyslete se a napište si na list papíru odpovědi na následující otázky (klidně odpovědi několik dní vylepšujte):

 

1. Když k sobě při tréninku nebo při závodě mluvím, co si obyčejně říkám, když mi to jde dobře a když mi to jde špatně?

2. Jaké myšlenky mi procházejí hlavou, když si čtu obzvlášť těžký trénink, který mě čeká?

3. Co si obyčejně říkám, když se sám sobě při tréninku vymlouvám z dělání něčeho, do čeho se mi nechce?

4. Když používám vnitřní řeč, cítím, že si pomáhám k úspěchu, nebo k prohře a zklamání?

5. Vím, že to, co říkám sám sobě, ovlivňuje můj výkon, protože...

 

Za druhé: pusťe se podobným způsobem do závodů. Vzpomeňte si na nějaký důležitý závod, ve kterém jste výrazně uspěli a pak na takový, ve kterém jste totálně propadli. Opět si napište na papír odpovědi na 3 otázky (úspěch a propadák zvlášť):

1. Jaké myšlenky (věty, slova) mě napadly před, během a po závodě (aspoň 3x3)?

2. Co je způsobilo?

3. Jak ovlivnily moje pocity a věci, které jsem udělal?

 

Teď oba výtvory porovnejte. Pravděpodobně vidíte, že váš úspěšný závod doprovázely pozitivní, instruktivní a povzbuzující myšlenky, zatímco propadák byl spojen s negativními a úzkostnými myšlenkami.

Objevujete nové věci a souvislosti. Dotáhněte to do konce! Zkuste si své myšlenky ke každému tréninku a závodu zapisovat do tréninkového deníku. Nechte si na ně dost místa a zaznamenávejte je poctivě - nevylepšujte je. Pište co nejdříve po skončení tréninku nebo závodu, dokud si na ně dokážete vzpomenout (na některé myšlenky zapomínáme téměř okamžitě - a rádi). Zajímavé by bylo, kdyby vás při závodě někdo natočil (včetně rozcvičení) a vy by jste si pak mohli záznam přehrát a přidat vlastní komentář - co jste cítili a jaké myšlenky vás napadaly. Samozřejmě celou výše popsanou práci můžete udělat společně s trenérem.

 

Pokud se vám podaří zaznamenávat si myšlenky delší dobu, zjistíte, jak silnou pozitivní i negativní roli může vaše vnitřní řeč hrát v závodním i tréninkovém výkonu. Pak budete mít OPRAVDOVÝ a ÚČINNÝ důvod ke změně. Negativní myšlenky se dají změnit pomocí dvou technik: "zastavení negativních myšlenek" a "přerámování."

 

STOP!

Tuto techniku využijete především tehdy, pokud jste zjistili, že vám výkon ruší různé neodbytné myšlenky. Před závodem musíte neustále myslet na minulý neúspěch, hlavou se vám honí představy o tom, co by se mohlo stát (třeba i pěkně uhozené) - prostě přehnaně fantazírujete. Neužitečné fantazírování je i o tom, jak se stane zázrak a vyhrajete pohárový závod! Takovéto myšlenky vám ničí sebedůvěru, narušují pozornost, znemožňují koncentraci a ubírají energii přesně v tu dobu, kdy to nejméně potřebujete.

 

Smyslem "stop" techniky je takové myšlenky zastavit. Jakmile si všimnete, že už zase myslíte na... (měli by jste to přesně vědět z předchozího "sebesledování"), řekněte si hlasitě "stop!" nebo si dejte jiný, hlasitý a "nenápadný" povel (tlesknutí, dupnutí, plácnutí do ramenou). "Stop" znamená "chytil jsem se při činu, říkám si něco, co bych neměl. Změním to na myšlenku, která bude vhodnější."

 

Po povelu začněte myslet na něco konstruktivního nebo příjemného, co nesouvisí s předchozími myšlenkami. Měli by jste to mít připravené, můžete se například začít soustředit na přesný postup rozcvičení, přípravu věcí v depu, v průběhu závodu si můžete počítat tempa nebo se soustředit na techniku... Vymyslete si k tomu nějaké klíčové slovo ("stop, a začínám hlavou!").

 

Tato technika opět potřebuje promyslet a hlavně vyžaduje trpělivost. Staré zvyky se mění pomalu, pokud vám to nepůjde hned, nevzdávejte se!

 

Přerámování

Tato technika  vám pomůže nechat negativní myšlenky pasivně projít myslí a nahradit je myšlenkami smysluplnějšími, pozitivními. Zkuste ke každé své negativní myšlence přiřadit nějakou pozitivní, takovou, která vás hodnotí realističtěji, dává vašemu problému jiný význam. Sestavte si písemný seznam a naučte se ho nazpaměť. V tabulce máte pár běžných negativních tvrzení a pokusy o jejich změnu.

 

Nechte se inspirovat.

Pokud budete připraveni, dokážete se negativním myšlenkám bránit. Zastavíte je ("stop!") a nahradíte pozitivními. Po těžkém boji zvítězíte nad překážkami, které jste si před sebe sami vlastním myšlením postavili.Naučíte se myslet jako vítěz!

 

Negativní myšlenky

Pozitivní myšlenky

Na těchto závodem jsem omylem.

Patřím sem a jsem dost dobrý.

Nechci zklamat trenéra.

Věřím sám sobě a trenér věří mě.

Vypadám/cítím se hrozně.

Vypadám a cítím se výborně!

Pořád dělám chyby.

Funguju bezchybně!

Jsem moc pomalý!

Jsem v kondici, rychlý a silný!

Nechci, aby si o mě lidé o mě mysleli, že se vychloubám nebo jsem domýšlivý

To, co si druzí lidé myslí, je jen jejich věc.

Co když udělám chybu a prohraju!

Je v pořádku dělat chyby. Poučím se z nich!

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:

 

 

 

18.01.2010 - Mgr. Eva Tomešová, PhD  Pro lepší pochopení je vysvětlení zasazeno do plaveckého prostředí

 „V tomhle bazéně nikdy nezaplavu osobák!“ (po průměrném závodě). „Už to vidím, jak mi v depu spadne přilba, nikdy se mi to nedaří, klepou se mi ruce, když jsem takhle nervózní“ (triatlonista před závodem, ve kterém mu v depu dvakrát spadla přilba)… Jistě jste už něco takového mnohokrát slyšeli, možná se vám podobné myšlenky také někdy honí hlavou. Napadá vás, že „tohle“ není zrovna nejlepší a k dobrému výkonu to asi moc nepřispívá? Máte pravdu. Některé vaše myšlenky a pocity vás mohou porazit!

Vnitřní řeč

Pokaždé, když o sobě přemýšlíte, používáte slova, jakousi vnitřní řeč (jen si to zkuste, myslet na sebe beze slov!). Ta vám také umožňuje, aby jste v mysli hovořili sami k sobě – a to není bezvýznamné. Utváříte tím sami sebe, svůj postoj ke světu, k různým situacím, hodnotíte své schopnosti v těchto situacích, hodnotíte význam, který pro vás mají („to byl na mě moc těžký závod, už nikdy podobný nepojedu, nemám na to a cítím se trapně, když dobíhám mezi posledními…“). Vnitřní řeč také používáte ve formě jakýchsi sebeinstrukcí („vydrž to!“ „tohle se ti nepovede, nech to být!…“). To, jak k sobě hovoříte, pak přímo ovlivňuje vaše emoce a ty zase ovlivňují vaše budoucí jednání.

Proto to ve skutečnosti nejsou těžké podmínky závodu, které vás porazí. Porazí vás vaše vlastní hodnocení závodu jako těžkého, sebe jako neschopného udržet natrénované tempo… Náročný trénink neodplavete kvalitně, pokud si budete myslet = říkat: „tohle nevydržím, to je hrůza, už v polovině mě to přestane bavit…“ Existuje pro to pojem „sebenaplňující se proroctví“ a platí ve všech oblastech života. Pracuje na principu vyvolání úzkosti, deprese a sebepodceňování.

Vnitřní řeč a  sebeinstrukce mohou být samozřejmě také pozitivní a ještě lépe, negativní vnitřní řeč můžete změnit v pozitivní a použít ji ke zlepšení výkonu.

Vítěz nemyslí na nic
Pokud se zeptáte těch nejlepších, na co myslí při závodě, odpoví vám, že na nic. „Říkám si jen: „Ruce!“ „Dotáhni!“ „Dýchej!“ Ve skutečnosti samozřejmě myslí, ale spíše na nevědomé úrovni, automaticky. Nemohou si dovolit nechat se rozptylovat negativními či hodnotícími myšlenkami. Vědí, kdy je ten správný čas pro analýzu výkonu. Umí (ale spíše se to naučili) vnímat věci tak, jak opravdu jsou. Nemají tendenci se shazovat, pokud se jim věci nedaří, ale naopak se dokáží ujistit o tom, že mají všechny předpoklady k úspěchu, jen musí trénovat tvrději. Naučili se získat kontrolu nad svými myšlenkami, umí přemýšlet racionálně, konstruktivně a přiměřeně v jakékoliv těžké situaci v závodě nebo v tréninku (a také před ním a po něm!).

První krok ke změně
Pokud se chcete naučit myslet jako vítěz, prvním krokem je začít si uvědomovat své myšlenky. Musíte umět rozpoznat, proč, jak a kdy myslíte negativně nebo chybně. Není to lehké, protože jste na svůj způsob myšlení jaksi „zvyklí,“ ale již tento krok vás posune na úroveň „myslících závodníků.“

Negativní vnitřní řeč a automatické vybavování různých destruktivních myšlenek vychází z některých „chybných způsobů myšlení.“ Vytváříte si je již od dětství, jsou jakýmsi souborem předpokladů o tom, jaký jsem, jaký je svět kolem mě a co od něj mohu očekávat.

Bohužel nikdo z nás není od přírody nadán schopností myslet naprosto logicky a tak si každý z vás z nejrůznějších důvodů nějaký ten destruktivní způsob myšlení“ vytvoří. Jak sami uvidíte, jsou naprosto běžné. Ovlivňují však nesprávným způsobem zaměření vaší pozornosti i to, jak si vybíráte a zpracováváte informace, proto by jste se měli snažit proti nim bojovat. Lze je porazit jejich vlastní zbraní – myšlením (ale tentokrát logickým!). Seznamte se s jejich „Top Ten“ i se stručnými poznámkami o tom, jak se těmto způsobům myšlení bránit.

Všiměte si, a zvláště pokud jste trenér, který podobné způsoby myšlení rozpozná u svého svěřence, že obranou není postoj: „je to blbost, nech toho.“ Je opravdu třeba použít logiku. Pro trenéra je toto jedna z nejlepších možností, jak účinně, PSYCHOLOGICKY, pomoci závodníkovi.

Nadměrná generalizace
Z jediné události vyvozujete dalekosáhlé závěry. „Stalo se to, a proto se to stane vždycky.“ „V tomhle bazéně už nikdy dobře nezaplavu.“

Obrana: Zaměřte se na reálná fakta. Kolik informací je třeba k tomu, aby jste si mohli udělat takovýto závěr? Dávejte si pozor na absolutní závěry týkající se budoucnosti. Pamatujte na sebenaplňující se proroctví!

Černobílé myšlení
Máte tendenci vidět věci a situace pouze dvěma způsoby: dobré nebo špatné, černé nebo bílé, všechno nebo nic. „Ten závod se mi nepovedl úplně dokonale, to znamená, že nestál vůbec za nic… trénink byl absolutně zbytečný.“

Obrana: Věci takhle opravdu nefungují! Vyvarujte se jednoznačných soudů, zařazování věcí do vymezených kategorií a myšlení v extrémech. Snažte se najít různé významy a vysvětlení každé situace. Zeptejte se na názor druhých.

Zkreslený výběr faktů
Jste připraveni vzít v úvahu pouze ta fakta, která se vám hodí a „potvrzují“ vaše přesvědčení. „Filtrujete“ skutečnost, zužujete pohled na věci a situace. Klasické uplatnění zkresleného výběru faktů je v různých předsudcích a předpovědích. „Trenér mi vytkl tuto chybu, i když mě jinak pochválil – myslí si, že to nestojím za nic…“

Obrana: Uvědomte si své filtry – neexistuje pouze váš názor na věc, hledejte alternativy, potvrzujte si své předpoklady u těch, kterých se to týká.

Katastrofické myšlení
Vaše myšlení se vždy zaměřuje na tu nejhorší možnou věc, která by se v dané situaci mohla stát. Představa katastrofy ve vás vyvolává silnou emocionální odpověď – strach, obavy a sebeobviňování. Jste pesimista.

Obrana: Udělejte POCTIVÝ odhad situace – jaká opravdu je pravděpodobnost, že se to takhle stane. Pak se na situaci co nejlépe připravte. Jinou možností je pokusit se tu nejhorší předpověď ještě vylepšit – důkladně přehnat až tak, že bude směšná. „Trémou se mi budou tak klepat nohy, že se těmi vibracemi zavrtám půl metru do bahna na břehu a nepodaří se mi vůbec odstartovat.“

Vztahovačnost
Myslíte si, že všechno, co ostatní dělají nebo říkají, se týká vás. Vztahujete na sebe náhodné události a přebíráte odpovědnost za něco, co jste ve skutečnosti nemohli ovlivnit. „Kdybych nebyl tak nemožný, vyhráli bychom ligu.“ „Trenér je naštvaný, je to určitě moje vina.“

Obrana: Přesvědčte se, že nemáte pravdu – zeptejte se trenéra, proč je naštvaný. VY opravdu NEJSTE tak DULEŽITÍ, aby jste mohli za všechno.

Argumentace emocemi
Myslíte podle toho, jak cítíte. „Cítím se přetížený a bezmocný. Proto není možné, abych své problémy vyřešil.“ „Mám strach, a proto jsem špatně připraven na výkon.“

Obrana: Naučte se rozumět svým emocím, buďte k nim skeptičtí, zvláště k jejich významu – nebývá správný. Zde platí: „dvakrát měř, jednou řež.“

Obviňování (se)
Pokud se něco nedaří, nejste za to zodpovědní vy, to oni, nebo okolnosti… NEBO Všechno je vaše vina, máte potřebu se omlouvat za všechno, co je špatně.

Obrana: Uvědomte si, že za své jednání jste odpovědní jen vy sami. Odpovězte si poctivě a pečlivě na otázku: „Jak jsem na tohle přišel?“

Čtení myšlenek
Na základě vnějších projevů usuzujete, co si druzí myslí. „Potkal mě na závodech a nevšiml si mě – určitě se na mě zlobí a nechce se mnou mluvit.“ V tom, jak si vysvětlujete myšlení druhých, se odrážejí hlavně vaše vlastní myšlenky, pocity a motivy.

Obrana: To, co jste si myslel v určité situaci vy, si určitě nebude myslet každý. Vyvarujte se dělání takovýchto závěrů a nebude vám zbytečně smutno.

„Bychy a musy“
Velmi vás rozčílí a naštve, pokud někdo nesdílí vaše názory na to, co by se správně mělo dělat. Myslíte si, že jedině vaše vlastní hodnoty, postoje a přesvědčení jsou správná a ostatní se musí chovat podle nich.

Obrana: Uvědomte si, že každý si potřebuje vyvinout vlastní hodnotový systém. Některé hodnoty jsou pro některé lidi důležitější než pro vás. Buďte otevření a neodsuzujte druhé – vždyť by byla na světě nuda, kdyby každý přemýšlel, cítil a jednal stejně jako vy.

„Víra ve spravedlnost světa“
Myslíte si, že svět je naprosto spravedlivý. Každý má nárok na spravedlivé jednání. „Spravedlivé se stalo pohodlným převlekem pro vaše osobní preference, potřeby a přání (vzpomeňte si například na sestavování štafet).

Obrana: Uvědomte si, je že rozdíl mezi situací, která se vám zdá spravedlivá a situací, která je nejlepším řešením pro všechny zúčastněné.

Pokud jste se nad sebou upřímně zamysleli, jistě jste si vzpomněli alespoň na jednu situaci, kdy jste „využili“ něco z arzenálu „Top Ten.“ Mělo by vám to pomoci odpovědět na otázku, z čeho a proč vaše negativní myšlenky vznikají. Poznatky o tom, jak se nesprávným způsobům myšlení bránit, vám zase pomohou při přeformulování negativní vnitřní řeči na pozitivní. Jak na to, se dozvíte v dalším čísle, v článku s názvem: „Myšlenky, které vám pomohou zvítězit.“

 

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika