20.03.2011 18:56

Souhrn informací o kontrole mysli

Lidé, kteří se domnívají, že jsou terčem technologií kontroly mysli se často setkávají se skepticismem, nebo s úplnou nedůvěrou. Nicméně, nedávná odhalení vědeckých výzkumů, které vlády a lékaři v rámci vývoje používájí v soukromém sektoru a na lidech z něj, lze jen těžko odmítat tato tvrzení a osoby jež potvrzují tyt události stále jen posílat na psychiatrická vyšetření. Spolehlivé informace dostupné na internetu dokazují, že je to možné už nyní a v budoucnosti se budou tyto technologie rozšiřovat pod zášťitou zdravostnictví.

Mnoho z nás již má v sobě tyto zařízení - od kardiostimulátorů až po umělá srdce. Nyní se vyvíjejí a používají technologie, které by mohly mít vliv na mysl a tělo z vnějšku, což je zneklidňující stav. Osoby hovoří o nesnesitelných způsobech jenž jsou na nich prováděny v rámci  použití technologie - od zvuků v hlavách lidí pře způsobování bolesti, křečí až po ztrátu soukromí a informací z intimního života. Hranice myšlení a lidské fyziologie byly hodně rozšířené.

Zde je také mnoho zdokumentovaných případů zneužití vládou nic netušících občanů, často ve jménu výzkumu. Politických aktivistů a dalších, kteří narušují status quo je dlouho známo a že vládní dozor, alespoň za určitých okolností, je bouhžel realita.

Na tomto pozadí a subkultuře jedinců tvrdících, že zlověstné prostředky jsou používány na nich, případně s pomocí vlády. Pokud jsou tyto mašinky reálné, bylo by obtížné oddělit lidi, kteří mají psychické poruchy od těch, kteří jsou obětmi. Málokteré zbraně jakmile byly vyvinuté, nebyly zneužívány. Dokonce i ty "ne smrtelné" určené pouze ke zneškodnění, jako jsou tasers, byly použity k zabíjení. Přístroje mysli a těla sklouzávají do tohoto pole a  mění samotný koncept reality, mohou být nepříjemné za čas.

Má šíření nových technologií a nové stížnosti ukazující poškození bětí a šíření ve velkém měřítku formu paranoii? Nebo realita dohání, jenž se nazývalo šílenství?

Neklidná Realita

TI znamená Cílená Osoba a tyto osoby věří a tvrdí, že byly použity jako "morčata" při provádění testů se zbraněmi pro ovládání mysli. Jejich spisy lze nalézt na specializovaných internetových stránkách, internetových fórech a blozích v souvislosti s články o používání zbraní a technologií k ovládání mysli.

Cíle zničeho nic slyší hlasy . Lidská lebka nemá žádný "firewall", a proto nemůže vytěsnit tyto hlasy. Pomocí přijímače, který je většinou implantát může cílená osoba slyšet vše, co odesílatel řekne. Odesílatel, zase vidí všechny myšlenky, přesně tak, jak si je cílová osoba vykládá. Z tohoto důvodu osoba říká, že "slyší hlasy", ale v podstatě se jedná o syntetickou telepatii.

Problém je, že syntetická telepatie nabízí ideální zbraň pro duševní mučení a únik informací. Poskytuje velmi výkonné prostředky pro využití v obtěžování, řízení a znásilňování mysli osob všude na zemi.

Většina z TI je v psychiatrické péči a dostávají léky, antipsychotika jimiž se často nedaří zmírnit pocity. Zdravotnické úřady nevědí nic o škodlivých účincích kombinace elektromagnetické stimulace mozku a chemické expozice.

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika