11.05.2012 22:51

Rizika implantátů v lidském těle

Bioelectronic implantáty v lidském těle jdou ruku v ruce spolu s tendencí komercializovat lidské tělo a léčit lidi jako objekty nebo jako biomechanické platformy, implantáty jsou Evropskou komisí skupinou pro etiku považovány v některých kontextech za potenciální hrozbu pro lidskou důstojnost.

Aby bylo možné dále zkoumat a pochopit lidský mozek je nutnost studovat zdravé mozky a lidi v normálním prostředí. Tento výzkum je prováděn s bioelectronics jako Brain-Machine-Interface. V oblasti klinického a virtuálního výzkumného šetření, lidská práva dosud neexistují.

Některé z dnešních špiček neurovědy v oblasti informačních technologií a výpočetní vědy toto dosud neoznámila. To je proto, že výzkum zahrnuje trestní sběr dat z lidí jež je používají jako biomedicínské platformy. Globální závod klonovat lidský mozek do počítače je nezákoný projekt, který je trestným činem a proviněním se proti lidským právům a tradiční lékařské diagnostice.

Informační a komunikační technologie jsou právě teď na cestě přímo do lidského mozku a mysli.

Například, Microsoft má již v roce 2004 patent na nový druh sítě: Vaše tělo. Softwarový gigant získal americký patent na "metodu a zařízení k přenosu energie a dat pomocí lidského těla".

Dehumanising faktory. McGee (2008) poukazuje na to, že bioelectronics jsou jedním z nejdůležitějších podpůrných technologií, které mohou ovlivnit aktuální smysl lidského bytí. Ona říká, že: " V budoucnosti pokud bude možné klonovat jednotlivce a implantovat čip s nahranými vzpomínkami, emocemi a znalostmi klonů jako zdroje, můžeme dosáhnout nesmrtelnosti".

Neurověda dnes provádí multidisciplinární civilně-vojenský výzkum.
Nové technologie pro "Land Systems Main Security" pokračují v používání civilních občanů na testování.

Pokrok v Neuroscience zintenzivnily vývoj nové a moderní mozkové zobrazovací techniky (Brain-Computer-Interface) pro vizualizaci procesů v lidském mozku. Od propojení je s konkrétním typem lidského myšlení se očekává, že poskytne dobrý základ pro rychlý pokrok v oblasti umělé inteligence (AI) a čtení mysli / Syntetické Telepatie.

Čtení myšlenek a umělá inteligence může vážně ohrozit a dokonce i poškodit identitu, soukromí a samostatnost. Tisíce občanů si již prošlo touto skutečností.

Budoucí počítače mají stále rostoucí velikost a výkon díky pokračujícímu platnosti "Mooreova zákona". Nanotechnologie slibuje další pokračování v budoucnosti, kde křemíkové technologie dosáhne své meze. Ray Kurzweil odhaduje, že kapacita lidského mozku je 100 miliard neuronů, s 1000 připojení na neuron a prfovedením 200 výpočtů za sekundu. Počítače, který budou mít schopnosti jednoho lidského mozku za cenu $ 1000 dolarů by měly být dostupný od roku 2023. Cena by měla klesnout na deset procent od roku 2037. Počítač s mozkovou kapacitou lidské rasy za $ 1000 by měly být k dispozici v roce 2049, přičemž poklesl ceny na deset procent je odhadován na rok 2059.

Společnost potřebuje vytvořit obecné povědomí a být informována o vyvíjejícím se trendu neurovědy. Nové zákony jsou potřebné pro ochranu člověka před zneužitím bioelectronics a nelegálním sběrem dat.

Existuje již hodně civilně vojenských skrytých agend jenž se snaží vytvořit člověka jako podklad s umělou inteligencí, mozku jako počítače, sítě a softwaru v cloud computingu pro automatické vymáhání práva a různé druhy experimentů pro kontroly mysli.

Bioelectronic brainchips můžou nejen vést k obavám s ohledem na zlé diktatury, ale také zneklidnit demokratickou společnost vzhledem k potenciálu manipulace mysli.

Lidská práva, které kdysi byly vytvořeny na ochranu lidí proti nelegálnímu výzkumu a vědeckým experimentům v oblasti nanotechnologií, bioelectronics s nelegálním sběrem dat jak je patrné se zřejmé nedodržují nebo nevztahují na člověka.

Bioelectronics bude v budoucnu stále neviditelná , pro část našich životů technologie v jistém smyslu bude mnohem nepozorovatelný součástí našeho každodenního života.

Bioelectronics budou integrovány v našem životě velmi hluboko . Už můžete mít bioelectronic řešení, která jsou buď uvnitř lidské bytosti, jako nošení nebo které jsou kolem nás, aniž by kdokoli jiný než "uživatel" nebo "správcem" samy o sobě věděl o těchto technologiích.

Bioelectronics a cloud computingu umožňuje sledovat každý aspekt lidského života a různých prostředí v neviditelných způsoby.

Bioelectronics také představuje nové řešení pro diagnóz dříve nevytvrzené onemocnění či zranění. V tomto smyslu bioelectronic jsou jen jako nový lék pro léčbu lidských bytostí.

Kontrolu nad svým tělem a myslí s aplikacemi bioelectronic, je možné dokonce ovládat jednotlivce vzdáleně přes internet.

Komunikace mezi lidmi je technologie nazývaná Syntetická telepatie či Silent Talk. Syntetický Telepatie je komunikační systém, který používá myšlenky, ne řeči. Syntetický Telepatie zahrnuje komunikaci s emocemi a fyzickém stavu.

Civilně-vojenské skrytých výzkumných programů existují mít možnost on-line připojení lidské mozky s bioelectronics studovat vědomí a "zpětné inženýrství mozek".

Výzkum se provádí na civilní obyvatelstvo bez informovaného souhlasu. Tyto skryté agendy je třeba nadával.

Ochrana dat, dohled a ochrana osobních údajů velké množství senzorů a dolování dat lze přizpůsobit na jakékoli osoby preferencí. Hlavní otázka zní: Kdo je v kontrole osobních údajů shromážděných čidly bioelectronic a kdo k nim má přístup? Vláda? Nemocnice? Armáda? Provozovatel? Hacker? Bioelectronic technologie mají velký potenciál a dohled tedy může způsobit, otázky ochrany soukromí. Všechny takové použití soukromých profilů je třeba chránit.

 

Nápověda svět rozlišovat mezi dobrým a špatným etickému výzkumu neetického výzkumu.,

 

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika