28.12.2010 07:46

Poslední postřehy oběti k tradici

Osobě na které se páchálo doposud zvěrstvo a psychické týrání ať už ve formě gangstalkingu,  TI, ST je přesvědčována, že je svým způsobem vinná a za spoustu věcí odpovědná. Pokud by se chovala tak jak chtěli její trýznitelé nemuslo ke spoustu problémům a šikanování ze strany zůčastněných na GS nemuselo vůbec dojít. Oběti je neustále podstrkáván postoj, že všechno má smysl a tudíž cokoliv se oběti dotklo mělo svůj význam. Myšleno ve smyslu kdyby si víc lhal nemusel si o sobě slyšet mezi lidmi, kdyby si mluvil dvojsmyslně nikdo by nevěděl o čem mluvíš, kdyby sis trval na svým postoji a názoru nemusel si mít takovou smůlu. A prostě spoustu jiných falešně podstrkávaných řešení na dané situace a jejich zdánlivě jednoduché opodstatnění, které mělo smysl.

V neposlední řadě vnucován dojem, že co se stalo se a pokud bude tento hrůzostrašný prožitek představovat jako strašný nikdy to pro oběť neskončí. Protože zainteresovanýžm osobám a tzv. podílečům druhého stupně, kteří jakoby zdánlivě fungují jako rozhodčí se neztotožňují, že to bylo tak strašné a co víc, že jim oběť bere šance, které by naopak všichni chtěli. Pak jsou tu přisluhovači, kteří neustále předhazují, že by jim nevadilo kdyby jim někdo četl myšlenky nebo přidat se na stranu šikanistů v boji proti tomu čemu říkají hudba budoucnosti nebo citového vydírání za osoby z rodiny, kteří doměle vytváří dojem, že se jich to dotklo. Ve většině případů se totiž nepřímo podílí jeden nebo více členů rodiny, který ovšem vystupuje, že o ničem neví a přitom se snaží tlačit oběť do pozic viníka. V poslední fázy je uměle vytvářen dojem, že tyrani jsou na straně oběti a pokud jim podá pomocnou ruku bude všechno v pořádku. Pokud oběť skočí na tento výměnej obchod je okamžitě všem prezentován jako ten kterému se nic nestalo a to, že si stoupne na jejich stranu věděli od první chvíle a vznikne tím pro oběť pseudodojem špatného člověka a člověka kterému četli myšlenky a ty ve skutečnosti neznamenají nic co by mělo s realitou něco společného. Tím je oběti znovu podstrčen falešný dojem, že o nic nešlo a přisluhovači opět vyrazí s řečmi kolem oběti s tím, že jsou zmatené a informace, které předtím donášeli jako fakta které měla oběť potvrdit nyní komolí. Nyní jsou paradoxně ty jenž Vás celou dobu týrali a rozšiřovali informace o Vás se tváří jako by byli jedinými na vaší straně a v podstatě se jedná o Stockholmský syndrom.

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika