21.06.2012 06:34

Kontrola mysli a její oběti - cíle skupiny

 

Skupina bude diskutovat o skupinovém pronásledování neboli gangstalkingu, čili o pokusech na nic netušících lidech bez informovaného souhlasu, implantátech či neuročipech pro kontrolu mysli, emocí a čtení myšlenek nově známé pod názvem syntetická telepatie a podobně. 

 

Členové skupiny mají několik cílů, kterých chtějí dosáhnout.

 • Informovat orgány a veřejnost, že stovky po celém světě jsou mučeni denně prostřednictvím elektronických a neurologických zbraní nebo jiných high-tech zařízeních o kterých se zatím nezveřejňují žádné informace.
 • Informovat orgány a veřejnost o bolestivých experiementech prováděných na lidech bez informovaného souhlasu.
 • Experimenty jsou velmi bolestivé a probýhají po celý den. Oběť není "dobrovolná".
 • Experimenty zahrnují kontrolu mysli a čtení myšlenek (syntetická telepatie), kontrolu vnitřních orgánů, ovládání mozkových funkcí.
 • Toto je děláno ruku v ruce s tím, co se nazývá "gangstalking" "stalking" nebo "pouliční divadlo" a jiné odnože stalkingu jenž začínají dříve než extrémní bolestivé útoky a pak se navzájem doplňují. Oběti jsou "nedobrovolní účastníci" a po celou dobu je musí snášet urážky, ponižování a zastrašování leckdy i "nevinnými poznámkami" a komentáři, kterých si člověk všimne.
 • Podporovat vlády, podniky, legislativní orgány a výzkum spíše než trápením a mučením lidí, rozvíjet správné etické výzkumné metody, které nezpůsobují tento druh psychické a fyzické bolesti, hrozné zážitky a vzpomínky na celý průběh experimentu u nic netušících a nevinných občanů bez informovaného souhlasu.
 • Podporovat oběti a vrátit je zpět do normalního života. Oběti chtějí svou svobodu a osobní integritu zpět a právo na život bez ohrožení na zdraví. Oběti jsou stejně jako jakákoliv jiná osobá mající právo na jejich základní lidská práva.
 • Upozornit na lidi, kteří byli příčinou bolesti, utrpení, zranění atd.. odpovědnými a zajistit, že nebudou provádět podobné experimenty na ostatních lidech v budoucnosti.
 • Podporovat média, aby o tom, co se děje informovaly v novinách, televizních zprávách a tak dále.
 • Povzbudit stát a právní systém, aby přijaly zákony, které zakazují tento typ výzkumu a zákaz sledování prováděné zvěří a subtilní diskriminaci a právo zacházet s člověkem v celistvosti jakoliv nelidským způsobem. Seznámit lidi s jejich právy tak, aby nemohly být použity jako zkušební předměty a použity ve "válce proti teroru" nebo při ohrožení "národní bezpečnosti". Jediní lidé, kteří jsou hrozbou pro národní bezpečnost jsou vědci a vlády, které je podporují.
 • Vyzývat všechny zúčastněné pro etické jednání a morální usuzování, prezentované v médiích tak, že veřejnost se rozhodne, co chtějí "obětovat" v rozvoji těchto typů technologií.
 • Informovat veřejnost o tom, co se děje v nadějích na získávání pozornosti a podpory ze strany veřejnosti.
 

Článek 6 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že EU je založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv. Vlády musí v zájmu lidu respektovat.

 
Vlády nesmějí provádět bolestivé pokusy na lidech bez informovaného souhlasu. Obětem se nesmí stát, aby měli zničeny životy a pociťovali strach a bolest celý den. Snažit se a soustředit se na to jak mít kontrolu a možnost reagovat na zastavení pokusů v počáteční fázi. Tam je nedostatek podpory a spolupráce ze strany státních orgánů. Přiběhy obětí jsou úžasně podobné. Dá se téměř mluvit o epidemii zločinu proti základním lidským právům. Obvykle to začíná "pronásledováním" , "šikanou" či "mobbingem", který pochází z bezprostředního okolí oběti, které jsou doplněny o stres, psychické obtěžování a negativní pocity způsobené implantáty. Když je oběť izolována a všichni svědci jsou slepý a ve směs předstírají, že o ničem neví, začíná dvacet čtyři hodin týrání, zatímco jedinec je psychicky oslaben ještě více "gangstalkingem", který s postupem času provádí poměrně velký okruh lidí.
 
 
Oběti jsou sledovány nepřetržitě, jejich vnitřní orgány a mozek je možné ovládat skrze implantát přes satelitní high-tech vybavení. Byly izolovány od zbytku společnosti a podle toho, co se nazývá "gangstalking" nebo pouliční divadlo, což v podstatě znamená, že skupiny lidí, kteří používají řeči, které jsou mířené proti Vám. Ať už se jedná o opakování Vámi prožitých skutečností a vzpomínek  nebo jiné "zdánlivě nevinné činy", kterými  stále sužují oběti, když jsou ve společnosti mohou jim bránit v dosažení určitého cíle. Ačkoli pracovníci na poštách, bankách, dopravní společnosti apod. využivají spolupráci s profesionály může se to ojediněle vyskytnout i v těchto odvětvích, kde je nebezpečí škod na citlivých datech občanů. Jakmile se jim podaří oběť nebo úspěšně poškodit v pracovním nebo soukromém životě oběťi, pachatelé se smějí nebo přehlížejí následky, které oběť utrpěla a často se vyskytuje, že si své oběti fotí, natáčí na telefony nebo nahrávají pomocí programu přímo z prohlížeče. Z toho co dělají je pak jasně vidět, že se nestarají o utrpení oběti.
 
Mnoho obětí bylo žít za těchto okolností na mnoho let. Žádná oběť zvykne na mučení po celý den. Mučení je horší, v některých obdobích, ale obecně to jen horší a horší už to trvá. V naději, že oběť udělala "chybu" nebo se stalo"nedorozumění" a že všechno bude v pořádku se vše opakuje a stává znovu. Mnoho obětí hledá pomoc u právníků, lékařů a dalších orgánů. Zkušenosti ukazují, že orgány to nezajímá. Oběti jsou ignorovány. Pokusíte-li se říci ostatním, co se děje,nikdo Vám nebrání v kontaktu s lidmy, jelikož spoustu lidí kolem Vás o tom ví, ale nemá chuť pomoci ba naopak ještě se Vás snaží uvést v nejistotu a vědomě snaží zmást. Tyto lidé mezi sebou komunikují pomocí standartních přístrojů a schází se na diskuzních fórech,chatu,skype konferencích,mailem. Za Vašimy zády jsou částečně nebo přesně domluveni na průběhu a termínech př. časech ve kterých budou probíhat různé fáze v nichž dochází k otrávení nebo rozvrácení Vašeho života.   
 
Tisíce lidí na celém světě, včetně Švédska, Norska, Česka, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, USA, Kanady, Indie, Austrálie, Čína, atd. tvrdí, že byli zraněni v jejich vlastních domovech s pomocí high-tech vybavení, nebo zubního implantátu, který ovlivňuje povědomí, čtení myšlenek a záměrů či obráceně indukuje sny. V některých případech se spekuluje o ovládaní pomocí čipu u zvířat a stávají se tak (BioUAW). Je možné je sledovat kdekoli na světě a většina obětí byla implantována bez vědomí či informovaného souhlasu.
 
Tyto případy je možné vidět v médiích jen velmi málo u lidí neléčených na psychiatrickém oddělení. To se zdá být "konsensus" mezi státem a různými médii, kvůli události a pocitům obětí, jenž příběhy vyvolávají. Mnoho obětí se rovněž pokusilo posílat dopisy do různých orgánů. Někteří se vzdali po pár nezodpovězených dopisech nebo voláních. Některé oběti říkali, že poslali stovky dopisů do různých vládních agentur, premiérům nebo prezidentům.
 
Oběti jsou po celém světě a je neslýchané, aby byli ignorováni a mučeni. Tímto se nebrání konání etické debaty a že přijde konec zla a bolesti, která žije v nás. Mnoho obětí mohlo získat pocit tichého probíhajícího holocaustu. Všechny oběti by se neměli smířit s životem a psychickým
obtěžováním, které vede k pomalé a bolestivé ztrátě zájmu o vlastní život. Většina toho, co si oběť pamatuje, je mučení a pro mnoho obětí začala již od roku 1960 -, 70 -, 80 -, 90 - a přetrvává až do roku 2012. Oběti žijí nepřetržitě s mučením.
 
Stejné vládní agentury, lékaři a policie, které jsou zde, aby nás chránil, poškozují některé z nás krutým a nelidským způsobem. I když se dopustil velkého zločinu proti lidskosti, zdá se, že žádné úsilí vybudovat výzkumné cesty, které jsou etické a nezpůsobí tento druh bolesti a mučení nejsou.
Zde byly pokusy systematizovat vliv technologie používané na nic netušící oběti. Není nutné, aby někdo zažíval všechny zmiňované příznaky, ale toto je soupis od lidí, kteří měli s tímto nehumální zachazením své zkušenosti.
- Kontinuální a komplexní monitoring. Bez ohledu na to, kde oběť je.
- Mohou "vidět" očima obětí, co samy vidí stejně tak je blokovat (viz také pachatele z výzkumných center). Mohou také "vidět" sny obětí, vzpomínky, fantazie odehrávané v hlavě oběti.
- Dokonce i přístup k mysli a mozku, kde lze jednotlivé funkce (např. zrak) posílit nebo oslabit.
- Myšlenka nebo záměr, jenž chce říct může být vymazána z vědomí nebo přeskočena či upravena.
- Myšlenky a záměry, a dokonce i nevědomé myšlenky je možné vzdáleně číst.
- Myšlenky, pocity a postoje se rychle mění z jednoho okamžiku na druhý a tudíž se mozek probírá informacemi a asociacemi mezi nimy.
 
- Většina z obětí hovoří o potížích vnitřních orgánů a bušení srdce. Mohou způsobit bolest u všech orgánů jako jsou játra, žaludek, ledviny, děloha, penis a tak dále.
- Vyvolat obtížné a neobvyklé zvracení, které není "normální". Chuť je zcela odlišná, bolesti žaludku, jsou velmi silné, než jaké obvykle
  zažíváme normálně.
- Rovněž dochází k "nucené řeči" a ta je často doprovázena i zrakovou halucinací.
- Obětem mohou být ovládány svaly, prsty, končetiny. 
 
- Manipulace a ovlivňování emocí. To může zahrnovat všechny druhy emocí: radost, smutek, pýcha, agresivita, pasivita.
- Pocit, že se na něj osoby dívají a reagují jako by byli přímo s ním. Pocit mravenčení po celém těle. Někdy to může být cítit jako energetická vlna, která prochází tělem.
- Spánková ztráta je něco, co téměř všechny oběti vyprávějí. Opakem je, že spí neobvykle dlouho jsou také známy.
- Ve spánku se jim zdají umělé sny.
- Mohou cítít vůně, které není možné v danou chvíly ucítit a během chvíle"zmizí".
- Oběti jsou okradeni o menší předměty, jako jsou zlaté prsteny, notebooky, peněženka, peníze, drobné předměty, MP3 a tak dále.
- Zařízení jako PC přestanou pracovat v určitou dobu a pak začnou fungovat znovu.
- Velká únava, bolesti hlavy, krku a páteře vyvolávají dojem, že "vibruje" nebo se pohybuje.
 
- Některé oběti byly těžce zraněni, nebo tvrdí, že se nakazili nemocemi nebo infekcemi.
- Trpí depresí, která může vést k sebevražednému pokusu nebo sebevraždě.
- Oběti také mohou mluvit o znásilnění mysli.
- Většina obětí byla izolována od přátel, známých a spolupracovníků.
- Všechny oběti bude poníženy, zesměšňovány, ponižovány ve velmi bizarních situacích.
- Všechny oběti prožívaly čtyřiadvacetihodinové mučení a nepředstavitelné zlo.
 
Proč zrovna já?
Většina lidí, kteří byli nebo jsou obětí hledají odpověď, proč se jim to děje. Proč já? Co jsem udělal špatně? Nněkteří si myslí, že je proto, že mají nějaké nápady, nebo zaujímají stanoviska, které jsou přijímané s nelibostí. I když existuje mnoho lidí, kteří se baví naprosto normálně a nijak nevyčnívají. Nejčastěji jsou oběťmi náhodou nebo proto, že bylo snadné, aby se obětí stali. Všechny oběti jsou přiměřeně stejně 
inteligentní, mnoho z obětí má vysokoškolské vzdělání a pracovní zkušenosti. Oběti jsou všech věkových kategorií.
 
Vzhledem k tomu, že o použité technologii se moc nepíše je nejpravděpodobnějším vysvětlením, že se jedná o výzkum, který se nedá nijak prokázat. Všechno, včetně příznaků a možnosti použití a uplatnění ve zdravotnictví nebo armádě tomu nasvědčuje a mohlo by mít budoucnost. Není vyloučeno, že tyto neletální zbraně a technologie vyvinuté a testováné na lidech, nebyly použity ve válkách a dobrovolníků v minulosti. V současnosti jako "laboratorní krysy" slouží lidi a veřejnost se o pokroku, kterým tato technologie prošla dozvídá na vlastní kůži. Vědecké články hovoří pouze o "mapování mozku", které se provádí neinvazivní cestou - lží je mnoho.
 
 
Následující výzkum a vývoj experimenty, pravděpodobně v důsledku obětí:
- Kontrola mysli, celková kontrola člověka: neurologické funkce, myšlenky, pocity, nervového systému a tělesné funkce, funkce vnitřních
  orgánů, záměrů.
- Výzkum nemocí v čase na nejmenší úrovňi - nanometrů.
- Mapování mozku a rozvoji mysli jako kontrolované jednotky.
- Vývoj syntetické telepatie, která by měla umožnit vojákům komunikaci pomocí mysli.
- Vývoj počítačového mozku "blue brain", který cítí, myslí, přizpůsobuje se a učí ze zkušeností. IBM a pravděpodobně i další počítačové 
  společnosti se účastní na prodeji této technologii.
- Vývoj neletálních zbraní, nebo smrtících zbraní a technologií. Testování a sledování, co se stane obětem vystaveným dlouhodobému
  používání těchto zbraní.
- Vývoj dalších implantátů, člověk takový jaký je "nemá smysl".
- Různé typy simulací.
- Vytváření virtuálních prostředí.
 
Všimněte si, že většina výzkumu v těchto oblastech je financována převážně zdravotnických zařízení, počítačové firmy a obrany výzkumných skupin.
 
Žádám každého, kdo toto čte nebo bude číst, aby případně podepsal petici. Tímto způsobem může pomoci obětem a případně zabránit neetickým pokusům na lidech.
 
HELP USA být bez mučení!

 

Odkaz: https://www.care2.com/c2c/group/mindcontroloffer

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika