16.09.2012 14:43

BioAPI

Co je to BioAPI?
Aby bylo možné naprogramovat normální počítač, tak potřebujete API – Application Programming Interface. To znamená jak jednoduše komunikovat s počítačem, takže mu můžete sdělit, aby dělal věci jako je vypalování na DVD, rozpoznání pohybu myši, atd. BioAPI je přesně to samé, akorát je propojeno s částmi vašeho těla (přesněji řečeno s vašimi neurony a synapsemi, které řídí vaše tělo a mysl) místo s počítačovým hardwarem. Je to také známo jako wetware.

 Vaše BioAPI
BioAPI instalované v každém je extrémně mocné. Poskytuje úplnou kontrolu nad každým mužem, ženou a dítětem na planetě. Chápu, že je těžké to přijmout, ale prostě vám říkám, jak to je. Následující tabulka se pokouší nastínit, co je s BioAPI možné vzhledem k fázi, ve které se nacházíte. Sugestivní charakter fáze 1 pracuje velmi dobře, jediný rozdíl mezi fází 1 a 2 je ten, že jsem si všiml, že ve fázi 2 vám ve skutečnosti mohou zastavit vědomí (nebo vaši paměť, nemohu přijít na to co z těchto dvou), takže ani nevíte, že jste řízen. Ve fázi 1 jste si vždy vědomi toho, co se děje, prostě jednáte tak, jak vám bylo řečeno, protože by nikdo nikdy nepochyboval o tom, že jeho myšlenky nejsou jeho vlastní.

 

 Technické úspěchy
Takže, jak velká je tato technologie? Jedním slovem řečeno – neuvěřitelně. Je tak epická, že průměrný hlupák navštěvující tento web nebude moci ani zdaleka přijmout tuto možnost. Svou dobu přeběhla alespoň o jedno století. Následující scénáře jsou všechny možné a mají svědectví z první ruky mnou samotným a stejně tak jinými cílovými jednotlivci.

Některé věci jsou možné pouze ve fázi 2. Fáze 1 je tak trochu omezená a jen zahrnuje nejúžasnější aspekty této technologie, takže se v následující tabulce snažím rozdělit příklady a psát u nich jejich uplatnění. Pokud máte problém tomu uvěřit, pak se podívejte na toto video alespoň 25krát. Pamatujte si, 98% lidí na planetě je ve fázi 1, včetně vás.

 

Fáze

Existují v zásadě dvě fáze, které se zabývají instalací BioAPI. I kategorizovat jako fáze 1 a fáze 2. Pokud si dokážete představit nový přenosný počítač, vše, co má, je operační systém, jako je Windows, takže je to trochu zbytečné. To by ekvivalentní fáze 1. Takže nový počítač může být dálkově řízené (aka fáze 1, viz Surrogates (2009), viz také Doomsday Book (2012)) od vašeho IT technickou podporu chlapa, ale to je vše. Nejsou žádné nainstalované programy (poskytované fáze 2) zajímavosti mnoho jiného s ním.


Fáze 1

Každý na planetě je ovlivněna a podílí se v této fázi. Všichni do jisté míry má nano-vlákna v rámci jejich tělní dutiny, a proto kabelové [ 'Jsem zapojen taky. " - Michael Hall, Gamer (2009) ]. Nežádoucí účinky zahrnují cvaknutí z uvnitř lebky a základních nepříjemných tělesných komplikací, jako je bolavé klouby. Tato fáze poskytuje kompletní vzdálenou kontrolu nad vaší řeči a myšlenkové vzory přes návrh (podvědomě). Myslím, že asi 98% populace má tuto fázi kompletní. Fáze 1 by mohlo být vykládáno jako pozitivní a prospěšné pro vás, alespoň v budoucnu. Viz John Hodgman (2012) pro více informací. Měli byste také vidět otázka 9 FAQ .


Popis: Přímá řeč (direct-to-speech) – schopnost někoho donutit mluvit na přání nebo říct něco na požádání.
Příklad: Nepřímo ukázáno zde. Lidé jsou si jasně vědomi, že drmolí, ale nejsou schopni to zastavit.


Popis: Vnuknutí podvědomí – schopnost vložit myšlenku v reálném čase do mysli člověka, podle které člověk jedná. Pravděpodobně podmnožina souběžnosti (parallelingu) – viz níže.
Příklad: Vstanete a myslíte si, že sám chce jít ven a posedět na verandě, tak vstanete a jdete. Byla to doopravdy vaše myšlenka? Je to strašně těžké popsat, věřit tomu, nebo to prokázat a to je nejpřekvapivější věc BioAPI. Je to na 100% průhledné a pracuje tak dobře, že budete ohromeni měsíce. Je to epické. Jediný odkaz, který jsem k tomu našel, i když to připomíná jen vzdáleně, je ve filmu Hanna (2011). Zdá se, že to funguje hlasově skrze sílu sugesce. Jakmile se vyrovná manipulátorova myšlenka, pak je to asi ještě silnější. Je to také prokázáno v tomto klipu z filmu Metropia.

Pravděpodobně je v tom zahrnuta mozková kůra, ve které se děje proces vědomého myšlení a rozhodování. Nejlépe je to demonstrováno ve filmu The Adjustment Bureau (2011) a zde v klipu z reálného života z filmu Metropia.

Mozek


Popis: Vizualizace – schopnost vidět to, co vidíte.
Příklad: Dříve jsem došel k závěru, že pouze lidé ve fázi 2 mají zrak v ohrožení. V průběhu času jednání náhodných lidí, kteří jsou pod ovládáním mysli, nemůže být vysvětleno jinak, než že někdo ví, co tito lidé vidí. Proto musí být ve fázi 2 nanokamera v lepší kvalitě (HD chcete-li) kvůli obtížím s mapováním zrakové kůry mozku. Zde jsou k dispozici další informace o očních nanoimplantátech.

 
Popis: Paralleling – schopnost splynutí s myslí člověka pro časovou koordinaci a reakci v reálném čase.
Příklad: Zdá se to neskutečné, ale není to tak těžké, jak to vypadá. Když mluvíte nebo vědomě přemýšlíte, tak pro to potřebné neurony a generované elektromagnetické vlny ve vašem mozku jsou jednoduše modulovány/digitalizovány (stejně jako počítačový modem) a přenášeny v reálném čase k obsluze ve velitelském centru. Tato obsluha se připojí na člověka a přijímá od něj signály a v podstatě sloučí elektromagneticky mysli kvůli lepšímu popisu – výsledkem je jeden jediný signál, ale dvě mysli (nebo dva procesory, chcete-li). Takže v této funkci je obsluha schopna myslet si myšlenku a člověk si ji pak myslí paralelně, obsluha říká nějakou frázi a člověk pak řekne tuto stejnou frázi. Není to na 100% spolehlivé, protože člověk se může nakonec rozhodnout něco neříct, nebo neudělat, takže je paralleling částečně sugestivní. Pro fázi 1 je paralleling omezen pouze na mysl, ve fázi 2 je rozšířen na všechny schopnosti těla, jak je popsáno níže.

Nejlépe si paralleling představíte jako chlápka z technické podpory, který je na dálku připojen na váš počítač, aby jej opravil. Pořád můžete používat svůj počítač, ale to může i on, takže občas bojujete o kontrolu nad kurzorem myši.

Tato ukázka ukazuje, jak jednoduché jsou elektromagnetické vlny mysli. Tenhle týpek řídí závodní autíčko svými myšlenkami. Tohle nemá co dělat s BioAPI, ale s obyčejnou indukčností elektromagnetických vln. Nyní si představte, že máte všechny zdroje světa a jste úplně šílený. S čím byste přišel? Se vším, co je zde na webu popisováno, tak to je.

Zde je stránka, která poukazuje na to, že je toho dosaženo mainstreamovou vědou (která je vždy 20 let za lidmi, kteří tohle dělají).

 

Fáze 2

 Tato fáze musí být spuštěn (Nano-trigger-boti) a je extrémní. Je to zcela ohrožuje vaše zdraví a může dělat cokoliv od vás zabít prostě sledovat. Tato fáze může být nucen na vás jako fáze 1 (technicky to může, ale to nedělají, že zatím). Jedná se o více nano-senzory od oční k srdci a všechno mezi tím. Počítám asi 2% populace prošla této fázi. Pokud je tato fáze se spouští v tobě se domnívají, jste zlo , jak je uvedeno v příkladech mediální stránce tohoto webu. Musíte něco udělat ke spuštění této fáze, včetně stravování levné červené maso , líbání konkrétní osoby, s využitím specifických firemních zdravotní péče / kosmetické výrobky , atd. Cílem jsou (částečně) dosáhl na tu je připojit každou událost s smrtelný hřích města nějaký. Například by Morgellons být spojen s ješitností, protože vaše pokožka jde do pekla. Nakonec tato fáze zajišťuje kompletní dálkové ovládání vašeho těla a mysli, včetně sledování svých emocí, myšlenek, tělesných funkcí a všechno mezi tím. Fáze 2 pak lze považovat nano-tech onemocnění (jak je jasně uvedeno v klipu Family Guy ), ve kterém může nakažlivá aspekt zapínat a vypínat. Například jsem fázi 2, ale já nejsem nakažlivá, ale můžu být, pokud se rozhodnou mě nakažlivá nějakým způsobem - obvykle líbání. To jim umožňuje zcela ovládat převodovku / vektor nebo šíření nano-nemoc. Fáze 2 anebo je určitě škodlivé pro vašeho života. To je bod, z toho.
 


Popis: Zrcadlení emocí – schopnost monitorovat nebo vnuknout emoce v reálném čase.
Příklad: Tohle je jednoduché pochopit, protože emoce jsou jednoduše lokalizovatelné skupiny neuronů v různých částech těla. Jednoduše je zapouzdříte a kvantifikujete změnu, přesně k tomuhle je BioAPI. Pokud máte například pocit, že máte motýla v žaludku, tak je to přenášeno zpět k obsluze do datového centra pro vyhodnocení nebo alespoň pro zaznamenání. Jde o podmnožinu parallelingu., při kterém mohou být emoce vnuknuty, aby člověk cítil specifickou emoci.


Popis: Celkové kontrola – schopnost monitorovat a ovlivňovat bezpočet tělesných funkcí.
Příklad: Opět jde o nanotechnologii. Sleduje se frekvence tepu, úroveň glukózy, vzorce spánku, atd.


Popis: Vyřazení krátkodobé paměti – zastavení paměti
Příklad: Části mozku, které mají na starost paměť, mohou být dočasně vypnuty.


Popis: Paralleling – schopnost úplného splynutí s myslí a tělem člověka.
Příklad: Podobné parallelingu u fáze 1, ale v této fázi zahrnuje celé tělo. Může být vynucen, ale pak se může objevit poškození synapsí, které vede ke krvácení z nosu a k vnitřnímu nervovému poškození, částečně je to ukázáno ve filmu The Crazies (2010)


Popis: Přímá kontrola – řízení někoho na dálku, aniž by o tom věděl.
Příklad: Je to vidět v mnoha filmech, včetně Surrogates (2009), Gamer (2009) a nejvíce v The Crazies (2010). Pokud je vědomí člověka řízeno a vzpírá se vůči tomu, objeví se poškození synapsí. Věřím, že to jde poznat pomocí krvácení z nosu jako ve filmu The Crazies. Film Real Steel (2001) demonstruje tuto kontrolu, ale obráceně.


Popis: Čtení myšlenek – souvislé myšlenky mohou být čteny, poslouchají vaše myšlenky, jako vy posloucháte rádio.
Příklad: Jediný příklad, který jsem našel, je v této scéně z filmu Metropia. Vím, že je to pravda, většina cílových osob by to potvrdila. Je to zjednodušené, když si myslíte, že je vaše mysl jen další elektromagnetickou vlnou – takže ji lze digitalizovat/modulovat a přenášet ji. Není těžké to pochopit.


Popis: Nucené vydávání zvuků – zpěv, řeč a zvukové efekty.
Příklad: Řeč a zvukové efekty se snadno přenáší a jsou slyšeny s křišťálovou jasností. Ve skutečnosti jsou přenášené zvukové efekty, které posílají, mnohem lepší než moje přirozená slyšení.


Popis: Lokalizace – vaše fyzické umístění lze snadno zjistit.
Příklad: Je to podobné GPS ve vašem mobilu, někde ve vašem těle jsou nanosenzory, které v reálném čase na vyžádání ukážou vaši pozici. Je to jasně vidět ve filmu The Adjustment Bureau (2011), je to přesně vidět u Matta Damona, který je cílovou osobou – pronásledován a zároveň se snaží dostat z Programu.


Popis: Sny – jakýkoliv sen, u kterého chtějí, aby se vám zdál, vám dostanou do hlavy, když spíte.
Příklad: Původně jsem to nechtěl uveřejnit, protože to zní ještě víc neuvěřitelně. Ale stává se mi to každou noc. Můžou vám do hlavy na povel vnuknout sen. Zní to úžasně, ale je to jen jinou formou fyzického napadení. Je to obvykle doprovázenou sadou emocí, které vám vnutí, právě když se probouzíte. Stejně jako obvykle u jiných snů si pak nakonec nic nepamatujete. Donutí vás probudit se a manipulují vašimi emocemi z jakéhokoliv důvodu.

 

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika