19.03.2011 18:01

BCI

Brain-Computer Interface (BCI) je zařízení, které umožňuje komunikaci bez pohybu. Lidé mohou komunikovat prostřednictvím své mysli. Vzhledem k tomu,že BCIs nevyžadují pohyb, mohou sloužit jako komunikační systém třeba pro těžce zdravotně postižené uživatele, kteří nemohou mluvit nebo používat klávesnici, myš či jiné rozhraní.


Většina BCI výzkumu se zaměřuje na pomoc těžce zdravotně postiženým uživatelům k odesílání zpráv nebo příkazů. Ale to se začíná měnit. Některé firmy začaly nabízet na BCI hry pro zdravé uživatele, a jiné skupiny vyvíjejí nebo diskutují jak BCIs může sloužit pro nové uživatele. Zde může dojít brzy k výraznému zvýšení počtu lidí, kteří budou používat BCIs.


Často dochází k hodně nedorozuměním ohledně toho, co BCIs mohou či nemohou dělat. BCIs nezaznaménává nic do mozku. BCIs nemění vnímání nebo implantuje myšlenky nebo představy. BCIs nemůže pracovat na dálku, nebo bez vašeho vědomí. Chcete-li použít BCI, musíte mít nějaké čidlo na hlavě, a musíte dobrovolně rozhodnout vykonávat určité duševní úkoly k dosažení cílů. Například na těchto stránkách jsou videa, která ukazují jak někdo simuluje pohyb prostřednictvím virtuálního prostředí.


BCI vyžaduje a musí splňovat čtyři kritéria jako BCI. Za prvé, musí být přístroj spolehající na přímou komunikaci s mozkovou činností. BNCI je zařízení, které může také spoléhat na nepřímá opatření mozkové činnosti. Za druhé, musí zařízení poskytovat zpětnou vazbu k uživateli. Za třetí, musí přístroj pracovat v reálném čase. Za čtvrté, přístroj spoléhá pouze na záměrnou kontrolu. To znamená, že uživatel musí k provedení vybrat duševní úkol s cílem odesílání zprávy nebo příkazu a to vždy, když chce využít BCI.


Každé BCI nebo BNCI vyžaduje alespoň 4 komponenty. Alespoň jedno čidlo musí zjistit mozkovou činnost. (V BNCI je senzor odesílající jiné signály z těla, což může odrážet aktivitu z očí, srdce, svalů, atd.) Dále je třeba systém k zpracování signálu a překlad výsledných signálů do zprávy nebo příkazů. Dále musí být tato informace zaslána jako žádost k zařízení, jako je webový prohlížeč, monitor,  pohybové ústrojí nebo invalidní vozík. A konečně, musí existovat rozhraní či aplikace nebo operační prostředí, které určuje, jak tyto složky na vzájemně komunikují s uživatelem.

Obrázek 1 je znázorněno tyto různé součásti jakéhokoli BCI nebo BNCI.

BCI_components

Obrázek 1: jednotlivé složky BCI nebo BNCI. Tento údaj je převzat z článků o BCIs (jako Nijholt et al., 2008 nebo Pfurtscheller et al., 2008), ale může platit i v případě BNCIs které je rozšířené o signály z těla i mozku.

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika